Potrzebujecie darmowej porady adwokata, radcy prawnego? Możecie z niej skorzystać w którymś z kilkunastu punktów zlokalizowanych w gminach naszego powiatu i w Starostwie, przy ul. 1 Maja.

Oto link do zakładki na naszej stronie, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje i listę punktów na terenie całego powiatu, w których udzielane są porady: https://bit.ly/2JyYrbx. Pracę koordynuje Starostwo, gdyż nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem powiatu, a realizuje je od 3 lat Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa – mówi wicestarosta Leonarda Płoszaj.

– Najwięcej porad dotyczy prawa cywilnego, a ściślej rodzinnego, także podziałów majątku, kwestii spadkowych, zdarzają się też prośby o porady dotyczące sporów międzysąsiedzkich, oprócz tego przygotowujemy też projekty pism – podsumowuje mecenas Kowalewski.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W tych punktach, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych z o najmniej trzyletnim doświadczeniem w wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

– Przypominamy, że ustawowe kryteria dotyczące osób, które mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej zostały jakiś czas temu zniesione. Pomoc ta przysługuje każdemu, kto nie jest w stanie ponieść kosztów płatnej porady, po złożeniu pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), osobie udzielającej porady – mówi Leonarda Płoszaj.
MK
________________________________________________________________

PRZYPOMNIJMY:
Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub
2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.
Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole,  lub mailem starostwo@powiatopolski.pl lub telefonicznie nr tel. 77 5415169.
M.K.

Zdjęcie: Edward Lich Pixabay

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Z mediami związana od 20 lat. Z zawodu nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, manager i rehabilitant. Przez 18 lat rzecznik prasowy. Teraz redaktor naczelny opowiecie.info. W przeciwieństwie do innych szefów, lubi jak ją lubią. Czy jest dobrym szefem? Nie odpowiada. Zapytamy współpracowników. Czyta namiętnie kryminały, szczególnie Krajewskiego. Hobby, to córka która zwiedza świat i studiuje dziennikarstwo w Londynie i fotografia. Odpręża ją jazda samochodem, film i plotki z sąsiadką.