Wysokość zasiłku pogrzebowego nie zmienia się od lat i wynosi 4 tys. zł. Świadczenie nie jest wypłacane z urzędu, aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w ZUS.

O wypłatę zasiłku pogrzebowego mogą ubiegać się członkowie rodziny, a nawet współmałżonek, który pozostaje w separacji orzeczonej wyrokiem sądu. Zwrot kosztów pochówku będzie się też należał gminie lub powiatowi. Ponadto pracodawcy bądź DPS-owi, a nawet obcej zmarłemu osobie, jeśli wykaże koszty związane z pogrzebem.

Od stycznia do końca sierpnia tego roku opolski ZUS wypłacił 7637 zasiłków pogrzebowych na kwotę 30 mln 633 tys. zł. To więcej niż w tych samych miesiącach 2020 r. Wówczas na Opolszczyźnie wypłacono 6142 świadczenia o wartości prawie 24 mln 575 tys. zł.

Czy zasiłek jest wypłacony w tej samej wysokości bez względu na to, kto poniósł koszty pochówku? Niekoniecznie. Gdy koszty pogrzebu ponosi najbliższy członek rodziny, to niezależnie od faktycznych wydatków otrzyma 4 tys. zł. Jeżeli koszty pogrzebu pokrywa pracodawca zmarłego, DPS lub np. gmina, wówczas zasiłek przysługuje w wysokości udokumentowanych kosztów, jednak maksymalnie do 4 tys. zł.

Podobnie jest, gdy koszty pogrzebu bierze na siebie inna osoba niż członek rodziny. Jeśli zaś koszty pogrzebu pokryła więcej niż jedna osoba, to zasiłek jest dzielony między te osoby proporcjonalnie do poniesionych kosztów pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, niezbędne jest zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów pogrzebu oraz rachunki kosztów poniesionych przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje po śmierci osoby, która:

– była ubezpieczona w ZUS lub miała m.in. przyznaną emeryturę, rentę bądź emeryturę pomostową,

– zmarła w czasie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego już po ustaniu ubezpieczenia,

– pobierała świadczenie przedemerytalne bądź zasiłek przedemerytalny,

– zmarła nie mając przyznanej emerytury lub renty, lecz w dniu śmierci spełniała warunki do jej uzyskania.

Przepisy nie określają precyzyjnie, jakie wydatki należy uznać za koszty pogrzebu. Zwykle przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili śmierci do pochowania zwłok. Przy wypłacie zasiłku pogrzebowego uwzględnia się poniesione w tym czasie i związane z pochówkiem wydatki.

Wniosek o zwrot wydatków trzeba złożyć do 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, bo po tym okresie prawo do zasiłku wygasa. ZUS powinien przekazać wnioskodawcy pieniądze do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarstwo, moja miłość, tak było od zawsze. Próbowałam się ze dwa razy rozstać z tym zawodem, ale jakoś bezskutecznie. Przez wiele lat byłam dziennikarzem NTO. Mam na swoim koncie książkę „Historie z palca niewyssane” – zbiór moich reportaży (wydrukowanie ich zaproponował mi właściciel wydawnictwa Scriptorium). Zdobyłam dwie (ważne dla mnie) ogólnopolskie nagrody dziennikarskie – pierwsze miejsce za reportaż o ludziach z ulicy. Druga nagroda to też pierwsze miejsce (na 24 gazety Mediów Regionalnych) – za reportaż i cykl artykułów poświęconych jednemu tematowi. Moje teksty wielokrotnie przedrukowywała Angora, a opublikowałam setki artykułów, w tym wiele reportaży. Właśnie reportaż jest moją największą pasją. Moim mężem jest też dziennikarz (podobno nikt inny nie wytrzymałby z dziennikarką). Nasze dzieci (jak na razie) poszły własną drogą, a jeśli już piszą, to wyłącznie dla zabawy. Napisałam doktorat o ludziach od pokoleń żyjących w skrajnej biedzie, mam nadzieję, że niedługo się obronię.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies