Europejski Budżet Obywatelski to projekt, który będzie  realizowany w naszym regionie dzięki funduszom unijnym. Jesteśmy jedynym regionem w Polsce, w którym będą organizowane takie kursy ustawicznego rozwoju mieszkańców regionu. Pierwsza transza w 2021 roku, która popłynie na ten cel, to 3 mln zł, a ciągu trzech lat – łącznie 8,5 mln zł.

Projekt.  Marszałek województwa stawia na rozwój i kształcenie Opolan za unijne pieniądze

fot. UMWO

– Europejski Budżet Obywatelski to projekt mający rozwijać kompetencje i kwalifikacje mieszkańców naszego regionu, to pozwoli na lepsze funkcjonowanie zawodowe i społeczne, także w ich środowiskach – podkreślali na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła, wicemarszałek Zbigniew Kubalańca i Barbara Kamińska, dyrektor Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego UMWO.

Z tego dobrodziejstwa ustawicznego rozwoju będą mogli korzystać mieszkańcy Opolszczyzny, osoby uczące się tutaj lub pracujące.

– To pieniądze unijne zmieniły naszą rzeczywistość i te pieniądze w najbliższych latach nadal będą ja zmieniać – podkreślił marszałek Buła. – Można sobie wyobrazić, jak wyglądałaby nasza przyszłość bez tych pieniędzy.

Europejski Budżet Obywatelski posłuży Opolanom w ich rozwoju, funkcjonowaniu w środowisku, a także w życiu zawodowym, bo też w Unii Europejskiej stawia się na ustawiczny rozwój swoich mieszkańców w każdym wieku. Ostatecznie ludzie sami zadecydują o tym, jakie chcieliby mieć kursy i szkolenia, bo – na co zwracali uwagę uczestnicy konferencji – to nie może być sztuka dla sztuki.

– Organizacjom pozarządowym powierzymy prowadzenie szkoleń, to działający w nich ludzie będą przeprowadzali kursy kwalifikacyjne na podstawie wyboru mieszkańców –  mówili organizatorzy. – Aby to wynikało z autentycznego ich zapotrzebowania, spraw i tematów, które ich interesują. To może być praca związana z dyscyplinami sportowymi, np. podnoszenie kwalifikacji trenerów piłki nożnej, czy też innych.

Wicemarszałek Zbigniew Kubalańca zwrócił uwagę, że tym razem to nie będą zakupy lub organizacja wydarzeń, ale unijne pieniądze zostaną przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, na budowę kapitału ludzkiego. No i przede wszystkim, że zajmą się tym organizacje pozarządowe.

– Uzyskane podczas szkoleń kwalifikacje pozwolą ich uczestnikom lepiej funkcjonować w swoim środowisku, a zarazem poprawić sytuację życiową dzięki nowym kompetencjom zawodowym – dodał Zbigniew Kubalańca.

Realizacją projektu zajmą się organizacje pozarządowe, które mają w swoich statutach działalność związaną z prowadzeniem szkoleń. Jak to będzie wyglądać w praktyce?

– Mieszkańcy chcący podnosić swoje kompetencje będą zgłaszać się do organizacji pozarządowych, aby te przygotowały im odpowiednią ofertę – wyjaśnia Barbara Kamińska, szefowa Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego. – Nowością będzie udział dorosłych mieszkańców regionu w głosowaniu nad poszczególnymi ofertami, które przygotują organizacje. Do realizacji więc zostaną wybrane te formy podnoszenia kwalifikacji, które uzyskają największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców.

Wszystko rozpocznie się od ankiety kierowanej do organizacji pozarządowych.

– Ta ankieta pozwoli nam zdiagnozować potrzeby społeczeństwa w regionie, ale też możliwości i zainteresowania organizacji pozarządowych – mówi Barbara Kamińska. – Ankietę wysłaliśmy też do samorządów, aby rozpowszechniły ją w środowiskach organizacji pozarządowych.

Termin wypełniania ankiety zostaje przedłużony do 6 grudnia. Organizacje mają się w nich wypowiedzieć, jakie mają kompetencje i kadrowe możliwości oraz jakie kursy czy szkolenia chciałyby organizować. Muszą też dokładnie wskazać terytorialny obszar swojej działalności, to może być całe  województwo, powiat, gmina, miasteczko.

– Poprosiliśmy też, żeby wskazały nam wykres podstawowej działalności organizacji i markę, z której są rozpoznawalne, lokalnie i w województwie – dodaje Barbara Kamińska.

Pierwszy konkurs, na kwotę 3 mln zł, zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2021 roku. Średni koszt szkolenia jednej osoby oszacowano na 3 tys. zł.

– W 2021 roku planujemy ogłoszenie konkursu na kolejne lata, ale to uzależnione jest od zainteresowania – mówi szefowa Biura Dialogu i Partnerstwa Obywatelskiego.

Barbara Kamińska podkreśliła, iż organizacje pozarządowe mają cały grudzień, by wprowadzić w swoich statutach oraz KRS stosowne zmiany, pozwalające im na organizację i prowadzenie szkoleń wspierających rozwój, kwalifikacje i kompetencje. Natomiast dla zainteresowanych organizacji będą organizowane m.in. webinaria, pozwalające im na większe zrozumienie tematu.

 

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarstwo, moja miłość, tak było od zawsze. Próbowałam się ze dwa razy rozstać z tym zawodem, ale jakoś bezskutecznie. Przez wiele lat byłam dziennikarzem NTO. Mam na swoim koncie książkę „Historie z palca niewyssane” – zbiór moich reportaży (wydrukowanie ich zaproponował mi właściciel wydawnictwa Scriptorium). Zdobyłam dwie (ważne dla mnie) ogólnopolskie nagrody dziennikarskie – pierwsze miejsce za reportaż o ludziach z ulicy. Druga nagroda to też pierwsze miejsce (na 24 gazety Mediów Regionalnych) – za reportaż i cykl artykułów poświęconych jednemu tematowi. Moje teksty wielokrotnie przedrukowywała Angora, a opublikowałam setki artykułów, w tym wiele reportaży. Właśnie reportaż jest moją największą pasją. Moim mężem jest też dziennikarz (podobno nikt inny nie wytrzymałby z dziennikarką). Nasze dzieci (jak na razie) poszły własną drogą, a jeśli już piszą, to wyłącznie dla zabawy. Napisałam doktorat o ludziach od pokoleń żyjących w skrajnej biedzie, mam nadzieję, że niedługo się obronię.