Wspieraj wolne media

W Prószkowie zmodernizują i rozbudują Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a w Boguszycach go wybudują. Projekty mają przyczynić się do poprawy gospodarki śmieciami. Do zmian dołącza również projekt dotyczący zwiększenia zasięgu systemu segregacji odpadów.

Wartość projektu rozbudowy i modernizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie wyniesie ponad milion złotych, a budowa nowego punktu w Boguszycach niespełna 500 tysięcy złotych.

Zbudowany PSZOK w Boguszycach będzie elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków. Wśród celów budowy nowego PSZOK znalazły się między innymi: zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Prószków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonalnych i środowiskowych działania PSZOK poprzez utwardzenie jego nawierzchni, podłączenie do kanalizacji; ułatwienie mieszkańcom wygodnej zbiórki odpadów zebranych selektywnie oraz poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich recyklingu. Co ważne, w PSZOK nie będą zbierane odpady metali. Jako wartościowy materiał, złom metalowy trafia obecnie przede wszystkim do punktów skupu, stanowiąc źródło przychodu dla mieszkańców. Przewidywane utworzenie punktu wymiany rzeczy używanych oraz jego promocja, powinny pozwolić na wyeliminowanie części odpadów trafiających do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów.

Gmina Prószków podjęła jednocześnie starania, aby rozbudować i zmodernizować istniejący PSZOK w Prószkowie. Jego modernizacja wpisuje się również w działania nakierowane na eliminację zjawiska tzw. dzikich wysypisk oraz pozwoli na zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

PO ZREALIZOWANIU PROJEKTÓW…

Zakłada się, że po modernizacji istniejącego PSZOK oraz budowie nowego PSZOK w Boguszycach, zwiększy się ilość odpadów zbieranych selektywnie na PSZOK. W pierwszym roku po zakończeniu obu inwestycji wzrost ten będzie nieznaczny (o ok. 6 Mg), ale będzie systematycznie powiększać się (do min. 20 Mg w ciągu kolejnych 5-10 lat). Szacuje się, że w pierwszym roku uruchomieniu PSZOK w Boguszycach (tj. w 2020r.) zostanie w nim zebranych selektywnie 50 Mg odpadów komunalnych (co będzie bezpośrednim rezultatem projektu). PSZOK dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców gminy Prószków, natomiast ze względów logistycznych jego użytkownikami będą przede wszystkim mieszkańcy gminy z miejscowości wzdłuż drogi krajowej 45. Przewiduje się, że w pierwszym pełnym roku po uruchomieniu PSZOK w Boguszycach skorzysta z niego ok. 280 mieszkańców, a liczba ta w kolejnych latach będzie systematycznie rosła.

Jak informuje nas Mateusz Nowak, ze środków zewnętrznych z Urzędu Gminy w Prószkowie, oba PSZOK (w Prószkowie oraz Boguszycach) będą miały na celu zwiększenie oddziaływania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dla poprawy efektywności osiągania wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki śmieci oraz właściwego sposobu poddawania ich procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich np. negatywne oddziaływanie na środowisko.

Przetargi na PSZOK-i mają być ogłoszone w najbliższych dniach. Firma, która miałaby wykonać projekty będzie znana do końca sierpnia 2019 roku.

DODATKOWE ZMIANY

Oprócz zmodernizowania PSZOK w Prószkowie oraz budowy w Boguszycach równolegle realizowany jest projekt: Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków, a jego wartość to ponad 2 miliony złotych. Projekt ten zakłada zakup: 15 dwukomorowych kontenerów do selektywnej zbiórki szkła dla każdego sołectwa; 15 szaf do selektywnej zbiórki drobnych elektroodpadów dla każdego sołectwa; 3000 kubłów na bioodpady dla mieszkańców, którzy zdeklarują oddawanie bioodpadów; 2650 stojaków na worki dla pozostałych frakcji; 1000 kompostowników; 2 kontenerów na na używaną odzież dla PSZOK w Prószkowie i Boguszycach oraz 2 szaf do bookcrossingu (pozostawianiu przeczytanych książek w danym miejscu, po to, aby zachęcić znalazcę do ich przeczytania i ponownym puszczeniu w obieg).

 

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies