Budujemy wspólną przyszłość – Rafał Kampa, kandydat do Rady Powiatu Opolskiego. Lider na liście w okręgu 4 gminy Dobrzeń Wielki, Popielów. 

Rafał Kampa, kandydat do Rady Powiatu Opolskiego:


Rozwój Infrastruktury Lokalnej:

 • Stała współpraca z wszystkimi gminami powiatu opolskiego.
 • Powiatowy fundusz modernizacji dróg.
 • Plan Rozwoju Infrastruktury Zrównoważonego Transportu: opracowanie strategii rozbudowy infrastruktury drogowej i rowerowej z naciskiem na bezpieczeństwo i dostępność, włącznie z budową bezpiecznych przejść dla pieszych i oświetleniem ścieżek rowerowych.
 • Integracja Systemów Transportowych: ułatwienie dostępu do informacji o połączeniach publicznych oraz rozwój aplikacji mobilnej z rozkładami jazdy i biletami elektronicznymi.

Wsparcie dla Edukacji i Kultury:

 • Stała współpraca i wspieranie szkół ponadpodstawowych.
 • Otwarty Konkurs ofert dla NGO – 300 tys zł do podziału
 • Program Stypendiów dla Uzdolnionych Uczniów: wsparcie finansowe dla uzdolnionej młodzieży, promujące ich rozwój naukowy i artystyczny.
 • Inicjatywy Interaktywnego Nauczania: wprowadzenie programów edukacyjnych wykorzystujących nowoczesne technologie VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality) w szkołach.

Wsparcie dla Sportu i Turystyki:

 • Otwarty Konkurs ofert dla NGO – 300 tys zł.
 • Program stypendiów dla uzdolnionych sportowców.
 • Promocja i pielęgnacja lokalnych walorów turystycznych.

Ochrona Środowiska i Zrównoważony Rozwój:

 • Inicjatywa „Zielone Dachy i Ściany”: promowanie zielonych inwestycji w infrastrukturze miejskiej, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza i izolacji termicznej budynków.
 • Program Ochrony Bioróżnorodności: współpraca z lokalnymi organizacjami ekologicznymi w celu ochrony i promocji miejscowych ekosystemów.

Wsparcie dla Przedsiębiorczości i Tworzenia Prac:

 • Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości: utworzenie przestrzeni wspierającej start-upy i innowacyjne projekty z możliwością mentoringu i dostępu do finansowania.
 • Forum Gospodarcze Powiatu: cykliczne spotkania przedsiębiorców, samorządu i ekspertów w celu wymiany doświadczeń i wspierania lokalnej gospodarki.

Transparentność i Partycypacja Społeczna:

 • E-Platforma Partycypacji Obywatelskiej: stworzenie platformy internetowej umożliwiającej mieszkańcom zgłaszanie propozycji i głosowanie na projekty społeczne.
 • Budżet Obywatelski: alokacja części budżetu powiatu na projekty zgłoszone i wybrane przez mieszkańców. 500 tys zł do podziału.

Bezpieczeństwo Publiczne:

 • Program „Bezpieczny Powiat”: modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w kluczowych lokalizacjach oraz rozwój aplikacji mobilnej dla mieszkańców do szybkiego zgłaszania zagrożeń.

Opieka nad Seniorami i Młodzieżą:

 • Interdyscyplinarne Centra Aktywności Międzypokoleniowej: organizacja miejsc spotkań dla seniorów i młodzieży promujących wspólne aktywności edukacyjne, kulturalne i rekreacyjne.

Efektywne Zarządzanie Finansami Publicznymi:

 • System Zarządzania Wynikami: wdrożenie narzędzi do monitorowania efektywności wydatków publicznych i mierzenia postępów w realizacji założonych celów.

Rafał Kampa – kandydat do Rady Powiatu Opolskiego

*Materiał sponsorowany KKW Koalicja Obywatelska

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie