Szkolnictwo zawodowe się opłaca – wierzy w to ponad 5 000 uczniów szkół zawodowych i technicznych z całego województwa. Młodzi ludzie od 2018 roku realizowali miesięczne staże zawodowe i staże uczniowskie w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Było to dla nich otwarcie bramy do kariery zawodowej: zapoznali się z realnymi warunkami pracy w firmach i zbierali wprawę na przyszłość.

Renesans szkolnictwa zawodowego w opolskim

Dla wielu uczniów było to pierwsze w życiu doświadczenie zawodowe – a stało się to dzięki dwóm edycjom projektu Samorządu Województwa Opolskiego: „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji i partnera Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Gospodarz województwa Marszałek Andrzej Buła dzięki środkom europejskim realnie poprawia stan szkolnictwa zawodowego w regionie i zapewnia młodym „zawodowy start”. Inwestycje w infrastrukturę szkolną, zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni oraz wspieranie kompetencji miękkich zbliżają nasze województwo do europejskiego poziomu nauczania.

Oprócz możliwości poznania realiów pracy w swoim zawodzie „od podszewki”, każdy uczeń otrzymał stypendium stażowe – obecnie wynosi ono aż 2 600 zł netto. Wielu z nich, zmotywowanych i zainspirowanych wykorzystało te środki na samorozwój i zdobycie nowych umiejętności – niektórzy zakupili narzędzia potrzebne w swoim zawodzie, kurs na prawo jazdy lub wyjazdy.

Technik informatyk, programista, czy logistyk to tylko niektóre zawody w których realizowane są staże. Zgłaszają się także przyszli hotelarze, kucharze, technicy odnawialnych źródeł energii czy elektrycy zainteresowani poznaniem realnych warunków pracy w jednej z ponad 1 300 lokalnych firm.

Renesans szkolnictwa zawodowego w opolskim

Dodatkowo, organizatorzy projektu przewidzieli szereg działań wspomagających uczniów przed i po zrealizowaniu staży w firmach, jak zajęcia z planowania kariery zawodowej oraz indywidualne konsultacje edukacyjno-zawodowe, zajęcia laboratoryjne pogłębiające wiedzę branżową z użyciem nowoczesnego sprzętu (m. in. symulator silnika hybrydowego, robot przemysłowy). Najbardziej zaangażowani uczniowie wyjechali także na wyjazdy branżowe i światowe targi –jak na przykład światowe targi motoryzacyjne we Frankfurcie nad Menem.

Pracownicy RZPWE stale organizują nowe aktywności dla uczniów z 56 szkół z województwa, wspierają pracę nauczycieli i dyrektorów szkół – zapewniając aktualnie potrzebne szkolenia i konferencje. Miniony rok 2022 – rok szkolnictwa zawodowego upłynął pod znakiem wielu różnorodnych aktywności w ramach projektu i dużego zainteresowania działaniami Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji.

Wierzymy, że to co robimy jako zespół RZPWE, przynosi realne rezultaty w kwestii poprawy stanu szkolnictwa zawodowego w naszym regionie. Naszym celem jest zacieśnienie więzi na linii uczeń – szkoła – przedsiębiorstwa w regionie. Dążymy do tego poprzez stwarzanie warunków firmom do wejścia w tzw. SZPiKi, czyli Szkolne Punkty Informacji i Kariery i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.  SZPiK to miejsce, gdzie spotykają się uczeń i pracodawca, wymieniają się oczekiwaniami i stwarzany jest zalążek więzi która – mamy nadzieję – zaowocuje w postaci dobrego wyszkolenia zawodowego ucznia zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnych firm, a także – w przyszłości – zatrudnienia go na bardzo dobrych warunkach, dzięki czemu znajdzie on swoje miejsce do życia w województwie opolskim.

Chcesz dowiedzieć się więcej i być na bieżąco? Zapraszamy na stronę Facebookowa projektu: https://www.facebook.com/opolskieszkolnictwozawodowedlarynkupracy/

Renesans szkolnictwa zawodowego w opolskim

Inf. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie