Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim oficjalnie rozpoczęta. Przekazanie placu budowy wykonawcy  i tradycyjne „wbicie łopaty” miało miejsce 17.03.2017 na terenie oczyszczalni.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim oficjalnie  rozpoczęta

Podczas inauguracji budowy obecni byli : wójt gminy Dobrzeń Wielki Henryk Wróbel, przewodniczący Rady Gminy Klemens Weber, wiceprezes Prowod  sp. z o.o. Mariusz Pelc oraz Mirosław Ciura przedstawiciel wykonawcy, firmy INŻYNIERIA RZESZÓW S.A lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów – EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina. Przy przekazywaniu placu budowy obecny był również przedstawiciel firmy Sweco Consulting sp. z o.o., pełniącej nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji – Michał Kościukiewicz.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim oficjalnie  rozpoczęta

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzeniu Wielkim oficjalnie  rozpoczęta

Przypomnijmy wykonawcą kontraktu wyłonionym w  postępowaniu przetargowym  jest firma Inżynieria Rzeszów S.A lider konsorcjum Inżynieria Rzeszów- EKO Wodrol Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska z Koszalina. Wartość kontraktu to przeszło 20 milionów PLN brutto.
Zgodnie z planem inwestycyjnym modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków powinna potrwać 24 miesiące. Inwestycja podzielona będzie na etapy, które obejmą następujące części: 

 Modernizację i przebudowę  istniejących obiektów

Budowę nowych obiektów oraz modernizację i rozbudowę systemu AKPiA

Dostosowanie infrastruktury podziemnej

Przeprowadzenie modernizacji i przebudowy istniejącej stacji trafo z wykonaniem nowego rezerwowego źródła zasilania

Nowe ogrodzenie, przebudowa istniejącego wjazdu i wybudowanie nowej drogi dojazdowej

Dostosowanie istniejącego oświetlenia i układu komunikacyjnego wewnątrz terenu oczyszczalni do nowego zagospodarowania terenu

Wykonanie systemu monitoringu technologicznego  opartego na kamerach przemysłowych.

O postępie prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie