W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. ”Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu (ul. Koraszewskiego 7-9).

Seminarium jest organizowane w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Organizatorem seminarium jest Partnerstwo realizujące projekt.

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli Instytucji rynku Pracy (IrP), w tym: Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia i Instytucji Szkoleniowych, Instytucji Dialogu Społecznego, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, organizacji pracodawców i organizacji związkowych oraz Instytucji Partnerstwa Lokalnego. Jego celem jest prezentacja produktów projektu INFOdoradca+ oraz przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

Zapraszamy 21 lutego 2019 r., Opole do Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Program:

9.00-10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 -10.10 Otwarcie – przywitanie uczestników – Łukasz Baka, CIOP-PIB 10.10 -10.40 Cele, zadania i produkty projektu INFOdoradca+ – Łukasz Kapica, CIOP-PIB 10.40 – 11.00 Model opisu informacji o zawodzie oraz metodologia jego tworzenia – Aleksandra Stachura-Kryształowicz, CIOP-PIB 11.00 – 11.20 Baza danych informacji o zawodach na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Łukasz Kapica, CIOP-PIB

11.20 – 11.40
Przerwa kawowa

11.40 – 12.40 Potrzeby i możliwości wykorzystania informacji o zawodach w IRP Moderowany panel dyskusyjny z udziałem:  Przedstawiciela WUP/PUP  Przedstawiciela OHP  Przedstawiciela Instytucji Szkoleniowej  Przedstawiciela Agencji Zatrudnienia  Przedstawiciela Instytucji Dialogu Społecznego / Przedstawiciela Partnerstwa Lokalnego

12.40 – 13.40
Przerwa na lunch

13.40 – 14.00 Koncepcja badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach w IRP – Aleksandra Stachura-Kryształowicz, CIOP-PIB

14.00 – 15.00 Podsumowanie seminarium i konsultacje indywidualne dla uczestników

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego 2019 r. przez formularz na stronie: https://www.ciop.pl/infodoradca-opolskie

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies