W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. ”Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2019 r. w Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu (ul. Koraszewskiego 7-9).

Seminarium jest organizowane w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Organizatorem seminarium jest Partnerstwo realizujące projekt.

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli Instytucji rynku Pracy (IrP), w tym: Wojewódzkich i Powiatowych Urzędów Pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, Agencji Zatrudnienia i Instytucji Szkoleniowych, Instytucji Dialogu Społecznego, przedstawicieli stowarzyszeń branżowych, organizacji pracodawców i organizacji związkowych oraz Instytucji Partnerstwa Lokalnego. Jego celem jest prezentacja produktów projektu INFOdoradca+ oraz przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

Zapraszamy 21 lutego 2019 r., Opole do Centrum Dialogu Obywatelskiego.

Program:

9.00-10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 -10.10 Otwarcie – przywitanie uczestników – Łukasz Baka, CIOP-PIB 10.10 -10.40 Cele, zadania i produkty projektu INFOdoradca+ – Łukasz Kapica, CIOP-PIB 10.40 – 11.00 Model opisu informacji o zawodzie oraz metodologia jego tworzenia – Aleksandra Stachura-Kryształowicz, CIOP-PIB 11.00 – 11.20 Baza danych informacji o zawodach na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – Łukasz Kapica, CIOP-PIB

11.20 – 11.40
Przerwa kawowa

11.40 – 12.40 Potrzeby i możliwości wykorzystania informacji o zawodach w IRP Moderowany panel dyskusyjny z udziałem:  Przedstawiciela WUP/PUP  Przedstawiciela OHP  Przedstawiciela Instytucji Szkoleniowej  Przedstawiciela Agencji Zatrudnienia  Przedstawiciela Instytucji Dialogu Społecznego / Przedstawiciela Partnerstwa Lokalnego

12.40 – 13.40
Przerwa na lunch

13.40 – 14.00 Koncepcja badań monitorujących wykorzystanie opisów informacji o zawodach w IRP – Aleksandra Stachura-Kryształowicz, CIOP-PIB

14.00 – 15.00 Podsumowanie seminarium i konsultacje indywidualne dla uczestników

Udział w seminarium jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu i noclegu. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15 lutego 2019 r. przez formularz na stronie: https://www.ciop.pl/infodoradca-opolskie

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze