Dokonano zmian w budżecie na 2018 r. Udzielono dotacje na prace konserwatorskie dwóm kościołom. Na wniosek wójta wycofano uchwałę dotyczącą zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. 

Radny Damian Gamrot złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad uchwały, która doprowadziłaby do fuzji Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z Gminną Biblioteką Publiczną. Nowy obiekt miałby nosić nazwę Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa. Dyrektorzy obu placówek (Piotr Szafrański, Monika Macioszek) wyrazili swoje emocjonalne opinie oraz ogłosili chęć rozmowy. Wójt Dionizy Duszyński jako wnioskodawca wycofał uchwałę. Będą trwały dyskusje, które zakończyć się mają wypracowanym porozumieniem.

Zgłoszono wiele interpelacji. Większość dotyczyła napraw ulic oraz załatań pojawiających się na drogach, dziur oraz krzewów rosnących w skrajni. Zarządcami części dróg jest Starostwo Powiatowe, więc wnioski skierowane zostały do obecnego na sali radnego powiatu opolskiego, Piotra Szafrańskiego. Szczególnie poproszono o remont drogi na trasie Karłowice–Stare Kolnie. Wójt zapewnił, że zgłoszone uwagi dotyczące ulic gminnych zostaną rozpatrzone i z czasem zrealizowane.

Zlikwidowano dodatek mieszkaniowy przysługujący nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim. Regulamin wynagradzania nauczycieli dostosowano do nowych przepisów prawa obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Nastąpiły zmiany w budżecie na bieżący rok. Parafii pw. św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach przyznano dofinansowanie w wysokości 65 766 zł. Natomiast na prace konserwatorskie w kościele pw. św. Judy Tadeusza w Kurzniach przeznaczono 61 473,11 zł.

Na początku marca odbędzie się spotkanie dla rolników. Dotyczyć będzie składania wniosków o dopłaty przez Internet. Od 1 lutego w Urzędzie Gminy można dokonywać płatności gotówkowych kartą płatniczą (również w formie zbliżeniowej) oraz za pomocą telefonu komórkowego z użyciem aplikacji „BLIK”.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie