Na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach odkryto nieznaną kwaterę, najprawdopodobniej odnalezione miejsce kryje szczątki żołnierzy włoskich, którzy byli internowani w Lamsdorf w latach II wojny światowej. Kwatera liczy ok. 60 pochówków.

Na Starym Cmentarzu w Łambinowicach odnaleziono nieznaną kwaterę z grobami

Odkryte groby zostaną zabezpieczone tak, by prace archeologiczne mogły być – zgodnie z obowiązującymi przepisami – kontynuowane. Muzeum będzie starało się, aby nastąpiło to w przyszłym roku. Kolejnym etapem stanie się upamiętnienie miejsca pochówku.

Tegoroczne prace archeologiczne w Łambinowicach potrwają do 28 lipca. Następnie wyniki badań będą systematycznie opracowywane oraz publikowane. Ich prezentacją stanie się również wystawa, zaplanowana do realizacji w I połowie 2024 r.

Od czerwca 2022 r. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych realizuje interdyscyplinarny projekt pt. „Nauka dla społeczeństwa, społeczeństwo dla nauki w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach” (dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”, nr: NdS/545193/2022/2022, kwota dofinansowania: 560 740,00 zł, całkowita wartość: 560 740,00 zł). Jego kluczową składową
są badania archeologiczne dotyczące rozpoznania i zmapowania materialnych pozostałości
po obozach funkcjonujących w przeszłości w Lamsdorf (Łambinowicach). Kierownikiem projektu jest dr Dawid Kobiałka z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W 2023 r. prace są realizowane od 26 czerwca. Szczególnie znaczenie dla ustalenia miejsc pochówków z II wojny światowej ma wykop, umiejscowiony na Starym Cmentarzu Jenieckim, eksplorowany w okresie: 12–20 lipca br. Zarejestrowano w nim fragmenty 16 obiektów o wymiarach ok. 2 m na 65 cm, tworzących – jak dotychczas ustalono – przynajmniej cztery rzędy.

Badania dwóch z nich dowiodły, że zarejestrowane struktury są jamami grobowi. Na ich dnie znajdują się ludzkie szczątki zachowane w porządku anatomicznym. Odnaleziony nieśmiertelnik z numerem obozowym 1064 pozwolił na imienną identyfikację jednego z dwóch pochowanych. Jest nim Włoch – Giovanni Paravidino, zmarły w Lamsdorf 1 września 1944 r. w wieku 21 lat.

Oprac. dr Dawid Kobiałka (Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki), dr Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych).
Fot. D. Frymark/CMJW

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie