Według Europejskiej Normy 12056-1 szarą wodę” definiuje się jako wolną od fekaliów zabrudzoną wodę, która wytwarzana jest podczas domowych procesów, takich jak kąpiel czy mycie naczyń z wyjątkiem spłukiwania toalet. Zawdzięcza ona tę nazwę swemu kolorowi oraz statusowi, który nie kwalifikuje jej jako wody zdatnej do spożycia ani jako silnie skażonej. W tradycyjnym gospodarstwie domowym aż 5080% wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda.

Istnieje wiele korzyści z używania szarej wody. Do najważniejszych z nich należy:
• mniejszy pobór wody pitnej z rzek i innych zbiorników wodnych,
• mniejszy wpływ na środowisko ze względu na brak konieczności budowy sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (przy integracji systemu szarej wody z toaletą kompostującą),
• zmniejszenie potrzebnego ciśnienia w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze względu na mniejszy pobór wody i mniejszą ilość ścieków,
• nawożenie gleby,
• mniejsze zużycie energii i chemikaliów w porównaniu z tradycyjnym oczyszczaniem wody,
• odbudowanie się poziomu wód gruntowych,
• zwiększony wzrost roślinności,
• odzyskanie składników nawożących, które w systemie tradycyjnym byłyby kierowane do oczyszczalni.

W XX wieku w związku z kurczącymi się rezerwami wody gruntowej oraz przeładowanymi kosztownymi systemami uzdatniania wody zrodziło się zainteresowanie ponownym używaniem i odzyskiwaniem części zużywanej wody zarówno w domu, jak i komercyjnie. W wielu krajach Europy istnieje zakaz dotyczący stosowania wody pitnej do podlewania ogródka – w takiej sytuacji ponowne wykorzystanie zużytej wody jest jednym z głównych sposobów pozyskiwania jej na takie cele.

W celu odzyskania zużytej wody niezbędne jest wykonanie oddzielnej sieci przewodów – pionów kanalizacyjnych – do zbierania i dystrybuowania wody szarej. Taką instalację można wykonać zarówno w nowo budowanych, jak i gotowych domach, natomiast w tym drugim przypadku trzeba się liczyć z większymi kosztami związanymi z przerabianiem istniejących instalacji.

Woda z umywalek, wanien itp. trafia do zapowietrzonego zbiornika, w którym jest wstępnie oczyszczana przez specjalne bakterie – części organiczne znajdujące się w wodzie szarej ulegają rozkładowi. W dalszej kolejności następuje uzdatnienie wody za pomocą zanurzonego filtra przeponowego. Oczyszczona woda zdatna do dalszego użytkowania trafia do specjalnego zbiornika, skąd w razie potrzeby jest przepompowywana siecią przewodów do wybranych urządzeń odbiorczych. Instalację wody szarej oraz deszczowej można ze sobą połączyć. Dzięki temu możliwe będzie uzyskanie jeszcze większych oszczędności.

Co to jest “szara woda”, czyli sposoby wykorzystania wody ściekowej w gospodarstwach domowych

Specjalny system zbiera wodę z całego domu, a następnie przepuszcza ją przez system filtrów naturalnych. Dzięki temu jest zanieczyszczona jedynie w niewielkim stopniu, pozbawiona substancji tłuszczowych, stałych i tylko nieznacznie obciążona bakteriami. Gromadzi się ją w specjalnych zbiornikach, jednak nie powinna być w nich przechowywana przez dłuższy czas.

Szarą wodę można wykorzystać do:
• sprzątania,
• mycia naczyń,
• spłukiwania wody w toaletach,
• mycia samochodu,
• podlewania terenów zielonych.

Warto wiedzieć!
Średnie zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynosi od 100 do 150 litrów na dobę i w całości jest to woda zdatna do picia. Ponad 30% przeznaczane jest na spłukiwanie toalet, podlewanie kwiatów czy prace porządkowe, czyli cele, do których nie potrzebujemy wykorzystywać wody pitnej. Możemy zatem wykorzystywać wodę szarą i deszczową, co w znaczący sposób pomoże ograniczyć zużycie wody zdatnej do picia w gospodarstwie domowym, a także zaoszczędzić na kosztach poboru wody i odbioru ścieków.

Szacuje się, że dziennie na jedną osobę można uzyskać około 55 litrów wody szarej!

Źródła:
1. muratordom.pl
2. mieszkajenergooszczednie.pl
3. www.newsweek.pl/styl-zycia/ile-wody-zuzywaja-polacy-jak-oszczedzac-wode,artykuly,368615,1.html

 

Udostępnij:

O Autorze

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies