Ponad 800 seniorów z województwa opolskiego spotkało się dziś (21 września) w CWK w Opolu. To wszystko w ramach Regionalnego Dnia Seniora. Były występy artystyczne, prelekcje i stoiska informacyjne, a na koniec kto chciał, ten miał okazję poszaleć na parkiecie. 

To już szósta edycja Regionalnego Dnia Seniora, organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Seniorzy bawili się pod hasłem „Młodość przychodzi z wiekiem”. Przygotowano bogaty program artystyczny, stoiska merytoryczne, rehabilitacyjne i z usługami społecznymi dla seniorów, tak by mogli skorzystać z porad i ofert różnych instytucji.

Poza Dniem Seniora organizujemy spotkania integracyjne w poszczególnych gminach, ale nie skupiamy się wyłącznie na imprezach kulturalnych. Oferujemy nasze wsparcie nie tylko tym seniorom, którzy są aktywni. Oczywiście są oni dla nas bardzo ważni, ponieważ chcemy maksymalnie podtrzymywać ich sprawność w środowisku. Ale również zabezpieczamy potrzeby seniorów i osób z niepełnosprawnościami, które z racji swojego wieku lub stanu zdrowia nie mogą wyjść z domu. Od 2016 roku rozwijamy nasze usługi opiekuńcze, asystenckie czy sąsiedzkie. Nie zapominajmy też o Marszałkowskim Kurierze Społecznym, projekcie który co prawda powstał w trakcie  pandemii, ale spotkał się z tak pozytywnym odbiorem, że od stycznia będzie kontynuowany – mówi Agnieszka Gabruk, dyrektor ROPS w Opolu.

Obchody Regionalnego Dnia Seniora, dziś była zabawa, tańce, śpiewy i pełnowymiarowa integracja. Seniorzy zachwyceni.

Widać, że w środowisku jest bardzo duża potrzeba organizacji takich przedsięwzięć. Podczas wydarzeń regionalnych ludzie z różnych stron województwa opolskiego poznają się, i widać że to jest dla nich ogromną wartością dodaną. Wymieniają się poglądami, wskazówkami, integrują się. Sami seniorzy podkreślają, że czekają na kolejne edycje naszych wydarzeń. Było to widać po tym jak się ludzie bawią, nie chcą wychodzić i proszą o bis występujących artystów. Warto podkreślić, że dziś na scenie wystąpili także nasi seniorzy. Nie zabrakło również wystąpień i prelekcji, o bezpieczeństwie opowiadali m.in przedstawiciel komendy miejskiej PSP w Opolu czy policjantki. Staraliśmy się podczas tego wydarzenia przekazać naszym seniorom różne cenne wskazówki, jak powinni dbać o siebie, swoje bezpieczeństwo i zdrowie – podkreśla Agnieszka Gabruk.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu realizuje swoje projekty w ramach RPOWO, a w nowej perspektywie będzie działał w ramach Funduszu Europejskiego dla województwa opolskiego. Dodatkowo ROPS korzysta ze środków centralnych m.in. dzięki nim powstał projekt „Niezależne życie” gdzie uruchomiono pilotaż w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami Alzheimera czy Parkinsona.

Dodatkowo bardzo mocno stawiamy na kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr, także w zakresie pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi. W naszym województwie prawie 24% populacji to osoby 60+, dlatego musimy stwarzać taką ofertę wsparcia dla seniorów jakiej oczekują. Naszą ofertę  dzielimy na dwie grupy, tych którzy mogą się aktywizować i brać udział w naszych wydarzenia, a z drugiej strony musimy zabezpieczać potrzeby tych, którzy z racji niesamodzielności nie mogą opuścić swoich domów – dodaje Agnieszka Gabruk, pomysłodawca i inicjator projektów na rzecz seniorów w województwie opolskim.

Warto podkreślić, że to właśnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu ma największy zakres działania wobec seniorów i osób niepełnosprawnych naszego województwa.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie