Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak odbyło się w piątek (8 lipca) w Samorządowym Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji w Popielowie. Uczestnicy warsztatów podzielili się swoimi pomysłami i wskazali kierunki działań na najbliższe lata.

W warsztatach strategicznych mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Popielów, miejscowi przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i organów samorządów terytorialnych. Podczas przygotowywania nowej lokalnej strategii rozwoju obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak liczyła się bowiem opinia każdej osoby uczestniczącej w warsztatach, gdyż to właśnie wspólnota jest podstawą wszelkich działań rozwojowych.

– Warsztaty strategiczne mają na celu ustalenie nowych projektów i wypracowanie ich z mieszkańcami gmin z obszarów LGD – mówiła Jadwiga Kulczycka, prezes Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. – Takie spotkania pozwalają na dzielenie się pomysłami z innymi mieszkańcami danej gminy, czy też wskazywanie odpowiedniego kierunku działań dla realizowania nowych inwestycji na konkretnym obszarze w perspektywie  programu Leader.

Takie i podobne przedsięwzięcia rozwojowe pokazują, jak ważny jest głos mieszkańców z różnych sektorów: gospodarczego, publicznego czy społecznego. Wszystko to, co zostało ustalone podczas warsztatów strategicznych będzie realizowane też w przyszłych latach. Zatem opracowanie nowej lokalnej strategii rozwoju jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej gminy i wykorzystywania funduszy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i inicjatywy Leader.

Program rozwoju ustalony podczas warsztatów strategicznych jest decydujący, gdyż w późniejszym czasie, mimo innych, podobnych warsztatów, jakie odbywają się na terenie danego obszaru, nie można zmieniać wskaźników, które zostały zaplanowane podczas warsztatów strategicznych. Wskaźniki te mogą ulec zmianie jedynie wtedy, gdy zostały w pełni zrealizowane lub w przypadku dowodów na brak zainteresowania daną inicjatywą. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak działa od 2006 roku i powstało, by zrzeszać przedstawicieli obszarów wiejskich, urzędników, sołtysów i członków organizacji pozarządowych. Funkcjonuje ono na terenie ośmiu gmin: Dobrzenia Wielkiego, Namysłowa, Domaszowic, Lubszy, Łubnian, Murowa, Popielowa oraz Świerczowa.

Celami jego działalności są: troska o rozwój obszarów wiejskich, opracowywanie lokalnych strategii rozwoju dla obszaru stowarzyszenia, czy też zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnego udziału w życiu wsi. Stowarzyszenie prężne promuje także obszary swojego działania poprzez m.in. festyny, festiwale, zloty, targi, gadżety promocyjne czy budowę szlaków pieszo-rowerowych.

Warsztaty, które prowadzi organizacja, są współfinansowane z funduszów Unii Europejskiej w ramach działania 19. „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”, a dokładniej: poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

fot. Milena Skóra

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Public Relations na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się muzyką, chętnie czyta książki rozwojowe. Wolny czas spędza również na macie, ćwicząc jogę.