Upadłość konsumencką uznać można za wyciągnięcie przez Państwo ręki w stronę niewypłacalnego dłużnika. Jeszcze do niedawna ogłoszenie upadłości było bardzo trudne, obecnie przepisy zmieniane są jednak w kierunku ułatwiającym dłużnikom wyplatanie się ze spirali zadłużenia.

Przez upadłość konsumencką rozumieć należy postępowanie mające na celu umorzenie długów osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a która stała się niewypłacalna. Zgodnie z Prawem upadłościowym dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby zadłużonej. Aby zainicjować postępowanie, należy złożyć w sądzie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz zostać opłacony (opłata wynosi 30 zł). W toku postępowania sąd zdecyduje czy i które długi można umorzyć oraz ustali plan spłat pozostałych. Sąd nie uwzględni wniosku, jeżeli w toku postępowania ustali, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia m.in. w sytuacji zaciągnięcia kredytu ze świadomością, że nie będziemy w stanie go spłacić.

W wyniku postępowania upadłościowego może dojść do umorzenia całości albo części długów, których dłużnik nie jest i nie będzie w stanie spłacić. Nie odbędzie się to jednak bez konsekwencji dla dłużnika. Należy pamiętać, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dochodzi do likwidacji całego albo części majątku dłużnika, który przeznaczony zostaje na spłatę istniejącego w chwili złożenia wniosku zadłużenia.
W chwili wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłościową, którą zarządzał będzie syndyk. Zadaniem syndyka będzie spieniężenie masy upadłościowej, tak by pozyskane w ten sposób kwoty przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Jeśli dłużnik w momencie ogłoszenia przez sąd upadłości nie posiada majątku, wspomniany etap postępowania zostaje pominięty.

Warunkiem koniecznym postępowania upadłościowego jest pełna współpraca z syndykiem. W rezultacie, niedopuszczalne jest ukrywanie przez nim jakichkolwiek składników majątku czy wynagrodzenia.
Mimo, że w ostatnie zmiany prawa upadłościowego łagodzą warunki ogłoszenia upadłości, są one jednak wciąż dość restrykcyjne. Ustawodawca widząc, że niewielki procent obywateli ma możliwość ogłoszenia upadłości, planuje nowelizację prawa, by już niebawem procedura była krótsza i łatwiejsza.

Upadłość konsumencka czyli o tym jak umorzyć swoje długiAutorką artykułu jest adwokat Izabela Kociok-Skóra, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Opolu.

Jeśli istnieją zagadnienia prawne, które Państwa szczególnie interesują, zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem specjalnie utworzonej dla Państwa skrzynki e-mail: prawnik@opowiecie.info.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies