Upadłość konsumencką uznać można za wyciągnięcie przez Państwo ręki w stronę niewypłacalnego dłużnika. Jeszcze do niedawna ogłoszenie upadłości było bardzo trudne, obecnie przepisy zmieniane są jednak w kierunku ułatwiającym dłużnikom wyplatanie się ze spirali zadłużenia.

Przez upadłość konsumencką rozumieć należy postępowanie mające na celu umorzenie długów osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a która stała się niewypłacalna. Zgodnie z Prawem upadłościowym dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Podstawowym celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie osoby zadłużonej. Aby zainicjować postępowanie, należy złożyć w sądzie stosowny wniosek wraz z uzasadnieniem. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zostać złożony na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz zostać opłacony (opłata wynosi 30 zł). W toku postępowania sąd zdecyduje czy i które długi można umorzyć oraz ustali plan spłat pozostałych. Sąd nie uwzględni wniosku, jeżeli w toku postępowania ustali, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Z rażącym niedbalstwem mamy do czynienia m.in. w sytuacji zaciągnięcia kredytu ze świadomością, że nie będziemy w stanie go spłacić.

W wyniku postępowania upadłościowego może dojść do umorzenia całości albo części długów, których dłużnik nie jest i nie będzie w stanie spłacić. Nie odbędzie się to jednak bez konsekwencji dla dłużnika. Należy pamiętać, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dochodzi do likwidacji całego albo części majątku dłużnika, który przeznaczony zostaje na spłatę istniejącego w chwili złożenia wniosku zadłużenia.
W chwili wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, majątek dłużnika staje się tzw. masą upadłościową, którą zarządzał będzie syndyk. Zadaniem syndyka będzie spieniężenie masy upadłościowej, tak by pozyskane w ten sposób kwoty przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Jeśli dłużnik w momencie ogłoszenia przez sąd upadłości nie posiada majątku, wspomniany etap postępowania zostaje pominięty.

Warunkiem koniecznym postępowania upadłościowego jest pełna współpraca z syndykiem. W rezultacie, niedopuszczalne jest ukrywanie przez nim jakichkolwiek składników majątku czy wynagrodzenia.
Mimo, że w ostatnie zmiany prawa upadłościowego łagodzą warunki ogłoszenia upadłości, są one jednak wciąż dość restrykcyjne. Ustawodawca widząc, że niewielki procent obywateli ma możliwość ogłoszenia upadłości, planuje nowelizację prawa, by już niebawem procedura była krótsza i łatwiejsza.

Upadłość konsumencka czyli o tym jak umorzyć swoje długiAutorką artykułu jest adwokat Izabela Kociok-Skóra, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Opolu.

Jeśli istnieją zagadnienia prawne, które Państwa szczególnie interesują, zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem specjalnie utworzonej dla Państwa skrzynki e-mail: prawnik@opowiecie.info.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.