Zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Nowych Siołkowicach. Gmina przystąpi do projektu z zakresu gospodarowania odpadami. Ze swojej funkcji zrezygnował sołtys Rybnej.

Gmina Popielów liczy 7898 mieszkańców (w tym 4078 kobiet i 3820 mężczyzn). W przeciągu miesiąca urodziło się 5 dzieci, zmarło 19 osób (w tym 10 z terenu gminy), zawarto 13 związków małżeńskich. Na terenie gminy zameldowanych jest 70 cudzoziemców.

Informacja wójt gminy z pracy międzysesyjnej 

  • Budownictwo i inwestycje

Przeprowadzone zostały przeglądy okresowe gminnych placów zabaw. Trwają przygotowania do cząstkowych remontów dróg i uzupełnienia oświetlenia terenów publicznych. Ogłoszono zamówienie dotyczące wykonania dokumentacji technicznej dla modernizacji oczyszczalni ścieków w Starych Siołkowicach. W Stobrawie wkrótce rozpocznie się budowa parku sensoryczno-przyrodniczego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym.

Wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę ul. Klasztornej w Popielowie. Złożono wnioski na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych remontu ulic: Polnej w Nowych Siołkowicach, Kościelnej w Karłowicach i Pokojskiej w Lubieni.

  • Rolnictwo, ochrona środowiska i programy pomocowe

Złożono wniosek o płatność końcową i refundację wydatków w wysokości 1 183 917 zł na przebudowę nowej siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska złożono dokumenty na zadanie dotyczące unieszkodliwienia azbestu. Ogłoszono wstępny nabór wniosków na wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej w ramach przygotowania gminy do złożenia wniosku o dofinansowanie działań mających na celu ochronę powietrza.

  • Oświata

Pomimo trwającej epidemii nauka w przedszkolach i szkołach od września obywa się w sposób stacjonarny, jednak zachowane są wymagane reżimy sanitarne.

Z przewozów autobusowych korzysta w bieżącym roku szkolnym 234 dzieci. W trakcie przeprowadzania jest postępowanie przetargowe na wyłonienie nowego przewoźnika. Od 1 września sprawy związane z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

  • Kultura i działania w sołectwach

Centrum Kultury i Gminna Biblioteka w okresie wakacyjnym prowadziły liczne zajęcia dla dzieci. Uczestników odwiedzili także m.in.: policjanci, strażacy, poeci, pracownicy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Od września rozpoczął się nowy sezon kulturalny. Odbywają się nabory do sekcji muzycznych, tanecznych i teatralnej. Wśród nowości znalazły się zumba dla dzieci oraz sensoplastyka dla najmłodszych. Biblioteka pozyskała 8 616 zł dofinansowania na zakup nowości wydawniczych.

Z funkcji sołtysa Rybnej zrezygnował Arkadiusz Szaszowski. Zgodnie ze statutem będzie on pełnić obowiązki do 7 października.

Karłowice w ramach funduszu sołeckiego wzbogaciło się o plac zabaw o wartości 10 000 zł. W Popielowie pod koniec sierpnia przeprowadzona została akcja poboru krwi. Dzieci ze Stobrawy wzięły udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzonym przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej w Nysie. W Kurzniach zawiązało się koło gospodyń wiejskich.

Świetlica wiejska w Nowych Siołkowicach, żłobek w Starych Siołkowicach – przyjęte uchwały

Radni na wniosek wójt wyrazili zgodę na przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Szkolnej w Nowych Siołkowicach. Nowy plan umożliwi włodarzom rozpoczęcie prac związanych z budową wymarzonej przez mieszkańców świetlicy.

Przegłosowane zostały zmiany w uchwale dotyczącej wynajmu budynku dawnej szkoły podstawowej w Starych Siołkowicach na prowadzenie przedszkola i żłobka. Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas oznaczony do 31 grudnia 2027 r.

Gmina Popielów przystąpi do realizacji projektu partnerskiego „Działania informacyjno-edukacyjne z zakresu gospodarowania odpadami”. W ramach projektu przewiduje się: przeprowadzenie kampanii informacyjnej „Mocni w recyklingu” w gminie i województwie opolskim, utworzenie trzech centrów recyklingu, doposażenie jednostek gminnych (w tym szkół i przedszkoli) w kosze niezbędne do prowadzenia właściwej segregacji odpadów i doposażenie czterech placów zabaw w zestawy edukacyjnych koszy na odpady. Do pomocy w realizacji zadań wyłonieni zostaną partnerzy.

Fot. Marcin Luszczyk

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Początkowo uczeń, a od stycznia 2017 r. redaktor Grupy Lokalnej „Balaton”, obecnie portalu i miesięcznika „Opowiecie.info”. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim. Od października 2019 r. student Uniwersytetu Opolskiego na kierunku „Filologia polska”. Jest członkiem rady sołeckiej w Popielowie. Aktywnie uczestniczy w życiu swojej miejscowości oraz gminy. Lubi pracować z ludźmi i dla ludzi. W wolnej chwili czyta książki.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies