Bez większych zmian personalnych odbędą się przyszłoroczne wybory samorządowe. Pojawią się kontrkandydaci na wójtowe stanowisko. Spore rewolucje nastąpią w sposobie przeprowadzenia wyborów i lokalach wyborczych.

Zgodnie z zapisami polskiej ordynacji wyborczej, wybory samorządowe odbywają się co cztery lata. Ostatnie miały miejsce 16 listopada 2014 r. W połowie listopada przyszłego roku możemy spodziewać się wyborów na wójtów i radnych.

Niebawem rozpocznie się kampania wyborcza. Wieloletni wójt Popielowa, Dionizy Duszyński, zapowiedział już swój start. Ludzie często plotkowali, że obecny rok będzie jego ostatnim. On sam wahał się nad zgłoszeniem swojej kandydatury.

Silna pozycja Duszyńskiego w gminie gwarantuje mu najprawdopodobniej wygraną. Wśród mieszkańców znajduje się również kilka osób, które zamierzają stanąć w szranki z panującym włodarzem.

Przypomnijmy, że podczas ostatniego głosowania wójt był jedynym kandydatem na najwyższe gminne stanowisko.

Wybory samorządowe za rok – popielowskie roszady

Fot. Leszek Myczka

Oficjalnych kandydatów do rady gminy jeszcze nie ma, jednak można przypuszczać, że większość obecnych radnych będzie się ubiegało o reelekcję. Swoich sił będą również próbowały młode, niezwiązane jeszcze z polityką osoby.

Rządząca partia zapowiedziała liczne zmiany w ordynacji wyborczej. Zrezygnowano by z jednomandatowych okręgów wyborczych na rzecz wyborów większościowych.

W wyborach mogliby również startować wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, którzy sprawują władzę już od kilku kadencji. Kadencyjność obowiązywałaby po ośmiu przepracowanych latach.

W lokalach wyborczych pojawiłyby się kamery, powołane zostałyby dwie komisje wyborcze: do przeprowadzenia wyborów i zliczania głosów. Mężowie zaufania mieliby prawo do obecności w dniu głosowania w lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej.

W lipcu bieżącego roku przyjęto przepisy zgodnie z którymi w każdych wyborach czy referendach muszą być używane przezroczyste urny.

Data wyborów pozostaje jeszcze nieznana. Będzie to któraś z niedzieli listopadowej. Prezydent Andrzej Duda zaproponował termin 11 listopada, lecz został on skrytykowany przez partyjnych kolegów. Prawdopodobnymi datami jest pierwsza niedziela (4 listopada) lub trzecia (18 listopada).

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie