Dwadzieścia dwie organizacje otrzymały łącznie 200 tysięcy złotych na zakup strojów i organizację wydarzeń związanych z tradycjami oraz obrzędami okresu żniw i dożynek. Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs „Opolskie Tradycje Dożynkowe”.

Wręczenie umów odbyło się w Muzeum Wsi Opolskiej.

O dotacje ubiegało się w sumie 40 stowarzyszeń działających na terenie województwa. Trzy oferty odrzucono na etapie oceny formalnej. Dofinansowanie na poziomie 5-11 tysięcy złotych otrzymały następujące stowarzyszenia:

– Stowarzyszenie Sołectwo Fałkowice (Fałkowickie Korony) – 8 000 zł

– Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi (Dożynkowa Gmina Reńska Wieś) – 7 000 zł

– Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Prusinowicach (Folkowo i na ludowo „Piknik dożynkowy”) – 10 500 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich „Łomniczanki” (Opolskie Tradycje Dożynkowe) – 10 500 zł

– Stowarzyszenie Misja Integracja (Dożynkowe tradycje i obyczaje na Śląsku Opolskim) – 9 000 zł

– Stowarzyszenie „Nasze Ciepielowice” (Dożynki po opolsku) – 11 000 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich Różyna „Różynianki” (Różynianki – tradycja Śląska Opolskiego) – 8 000 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich w Suchej (Przeszłość i Przyszłość w Jednym Kłosie: Łączymy Pokolenia Tradycją od Zapomnienia) – 9 000 zł

– Stowarzyszenie Odnowy Wsi Barut (Strojni na żniwne) – 10 000 zł

– Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec („Strojne Zielenianki”) – 5 000 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich w Wojsławicach (Kod kulturowy – ubiór ludowy) – 11 000 zł

– Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Raszowa (Koronę dożynkową szykujemy – śląskie stroje potrzebujemy) – 11 000 zł

– Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji (Tradycje żniw – dożynkowe spotkania) – 5 000 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich w Puszynie (Promocja strojów regionalnych śląska opolskiego) – 9 000 zł

– Stowarzyszenie „Sukces po Opolsku” (Z sukcesem wspieramy tradycje – zakup strojów ludowych) – 10 000 zł

– Stowarzyszenie Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. dr Jana Dzierżona (Wsparcie tradycji dożynkowych w Karłowicach) – 7 500 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich „Dziouchy z klasą” z siedzibą w Masowie (Zakup strojów dożynkowych dla małych i dużych) – 10 000 zł

– Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju wsi Grabin „Integracja” (Tradycyjne Dożynki 2024) – 9 000 zł

– Stowarzyszenie Kobiet i Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowicach (Stroje dożynkowe naszym dziedzictwem kulturowym) – 11 000 zł

– Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzisku (Opolskie stroje ludowe) – 10 000 zł

– Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice (Z historią i tradycją za pan brat) – 11 000 zł

– Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej (Tradycje dożynkowe w sołectwie Rzędowice na terenie gminy Dobrodzień) – 7 500 zł

Z otrzymanych pieniędzy zakupione zostaną charakterystyczne dla Śląska Opolskiego stroje lub ich elementy, takie, jak na przykład chusty. Część stowarzyszeń przeznaczy dotację na przeprowadzenie warsztatów wyplatania korony żniwnej czy przygotowanie dożynek.

Dodajmy, że tegoroczne dożynki wojewódzkie odbędą się 8 września w Białej. W trakcie wydarzenia poznamy laureatów „Wojewódzkiego konkursu koron żniwnych 2024”.

Fot. UMWO/Muzeum Wsi Opolskiej/Opolskie Rolnictwo

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Reporterka. Pisze o tym, czym żyje powiat opolski. Absolwentka politologii na Uniwersytecie Opolskim. Miłośniczka podróży małych i dużych. Ponad wszystko uwielbia góry. Na górskich szlakach spędza większość wolnego czasu. Zdarza jej się śpiewać, głównie w chórze. Uwielbia czytać książki, a przy dobrej pogodzie - jeździć na rowerze.