Nie każdy z nas ma świadomość czym jest dyskryminacja, nawet jeśli spotyka się z nią w codziennym życiu.

Dyskryminacja jest sytuacją, w której jeden człowiek, z różnych powodów, jest traktowany mniej korzystnie niż inny człowiek w podobnej sytuacji.

Święto „Zero dla Dyskryminacji” obchodzone 1 marca zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w ramach programu UNAIDS, czyli projektu Organizacji Narodów Zjednoczonych, którego celem jest koordynacja i poprawa skuteczności działań poszczególnych krajów w walce z HIV i AIDS.

Przyczynami dyskryminacji może być np. rasa, kolor skóry, płeć, język, religia, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne, sytuacja majątkowa, urodzenie i wiele innych okoliczności. Kwestia nietolerancji w pewnym zakresie dotyka każdego z nas. Możemy również rozróżnić np. dyskryminację na rynku pracy, prawo do urlopu ojcowskiego, dyskryminację ze względu na wiek, dyskryminację na rynku usług, dyskryminację Polaków w Wielkiej Brytanii, dyskryminacja Ukraińców w Polsce, dyskryminację osób niewidomych czy dyskryminacja par tej samej płci.

Mówiąc o prześladowaniu, warto wspomnieć o prawach człowieka jako podstawowych normach przysługujących każdej osobie z racji samego faktu bycia człowiekiem. Wszelkie przejawy dyskryminacji podlegają karze pozbawienia wolności lub ograniczenia. Mówi o tym art. 21 Karty Praw Podstawowych UE.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie