Wspieraj wolne media

Sytuacje, w których nasi dłużnicy z różnych powodów opóźniają się z realizacją lub nie realizują swoich wierzytelności, mają powszechny charakter.

O ile część dłużników podejmuje aktywne działania do wypełnienia swoich zobowiązań, zdarzają się przypadki, w których nielojalni dłużnicy nie dość, że nie realizują swoich wierzytelności, to świadomie uszczuplają swój majątek tak, by prowadzone wobec nich postępowania sądowe i egzekucyjne okazywały się bezskuteczne.

Powyższe nie oznacza jednak, iż wierzyciele nielojalnych dłużników nie korzystają z ochrony prawnej. W takiej sytuacji, podstawowym środkiem ochrony wierzyciela jest instytucja tzw. skargi pauliańskiej.

Instytucja skargi pauliańskiej przewiduje bowiem, iż gdy w skutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

Ponadto, przyjmuje się, iż:

– czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności;

– jeżeli w wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli;

– jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

Do przykładowych czynności dłużnika, które będą mogły prowadzić do jego niewypłacalności lub jej pogłębienia, można zaliczyć:

– dokonanie przez obojga małżonków darowizny nieruchomości wchodzącej w skład ich majątku wspólnego, także w przypadku, gdy dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków;

– sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie,

– zawarcie umowy o podział majątku wspólnego małżonków,

– darowizna,

– zawarcie umowy najmu powodującej utrudnienie spieniężenie przedmiotu najmu.

Skorzystanie z instytucji skargi pauliańskiej wiąże się z wytoczeniem powództwa. Choć mogłoby się wydawać, iż w takim postępowaniu stroną pozwaną będzie dłużnik, w rzeczywistości należy pozwać osobę trzecią, która była stroną czynności prawnej dokonanej z dłużnikiem. Wytoczenie powództwa na podstawie skargi pauliańskiej możliwe jest w terminie 5 lat od dokonania przez dłużnika czynności zmierzającej do pogłębienia jego niewypłacalności lub stania się niewypłacalnym. W postępowaniu sądowym na Powodzie ciąży obowiązek udowodnienia, iż czynność prawna, której dokonał dłużnik, miała faktyczny wpływ na brak możliwości zaspokojenia jego roszczenia.

Poza wyżej wskazanym, pięcioletnim ograniczeniem w wytoczeniu powództwa na podstawie skargi pauliańskiej, podkreślenia wymaga, iż upływ czasu jest tu decydujący. Wynika to z faktu, iż jeżeli w międzyczasie osoba trzecia dokona czynności prawnej z kolejną osobą trzecią, wówczas to do niej będzie należało skierować powództwa. Niejednokrotnie „namierzenie” ostatniej osoby z „łańcucha czynności prawnych” bywa znacznie utrudnione oraz komplikuje i wydłuża postępowanie sądowe. Opłata od skargi pauliańskiej wynosi 5% od wartości przedmiotu sporu. Jednakże pojawił się projekt zmian przewidujący, iż powyższa opłata będzie wynosiła 5% wyłącznie do sporów ze skargi pauliańskiej do wysokości 20.000 zł. Ponad tę kwotę opłata od pozwu ma być stała i wynosić 1000 zł.

Projekt powyższych zmian stanowi wyraz wsparcia przez ustawodawcę w zakresie ochrony wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami.

Co zrobić gdy nasz dłużnik wyzbywa się majątku

Autorem artykułu jest aplikant radcowski – Aleksander Jackowiak , tel. 696-469-998, jackowiaklegal.pl

Udostępnij:

Jeden komentarz

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies