Hubert Wojtasek był kolejnym absolwentem dobrzeńskiego liceum, który poprowadził spotkanie dla uczniów. Tytuł doktora uzyskał w Stanach Zjednoczonych. 

Znakomity chemik ukończył Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim w 1982 r. Profesor dr hab. Hubert Wojtasek z okazji 65-lecia szkoły spotkał się z uczniami klas o profilu biologiczno-chemicznym. Podzielił się wiedzą na temat chemicznego porozumiewania się organizmów.

Dyplom magistra chemii ze specjalnością agrobiochemia zdobył na Wydziale Matematyki, Chemii i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu. Studia doktoranckie podjął w Stanach Zjednoczonych. Wojtasek był pracownikiem badawczym w Narodowym Instytucie Entomologii w Tsukuba w Japonii.

Do Polski na stałe powrócił dopiero w 2000 roku. Już trzy lata później został doktorem habilitowanym nauk biologicznych w zakresie biochemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy „Mechanizmy chemicznego porozumiewania się owadów”. Pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii UO. Obecnie jest pracownikiem naukowym Zakładu Chemii Organicznej i Biochemii w tymże uniwersytecie.

Udostępnij:

O Autorze

Kandydat na Radnego Gminy Popielów

Wyłączono komentarze