Zapraszamy do udziału w IV Gminnych Zawodach Międzypokoleniowych „Od jeziora do jeziora – Polska biega”. Już 12 maja 2018 roku, w Dobrzeniu Wielkim.

Wszyscy uczestnicy biegów biorą udział w losowaniu nagrody głównej – talonu na rower. Poza tym będą też inne nagrody związane ze sportem. Atrakcją imprezy jest miasteczko z dmuchańcami (zamek, tor przeszkód, 4 kule BumperBall) firmy Fun Events dla wszystkich dzieci gratis oraz bieg w fartuszkach.

REGULAMIN

1. Cel imprezy:
Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród rodzin. Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci, młodzieży i rodziców. Popularyzacja marszy z kijkami nordic walking. Integracja międzypokoleniowa.

2. Organizator:
Stowarzyszenie Ludzi Kreatywnych „Talent”, GOK Dobrzeń Wielki, GOPS w Dobrzeniu Wielkim, Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, PSP z OS w Dobrzeniu Wielkim

3. Termin i miejsce:
Impreza odbędzie się dnia 12 maja 2018r. (sobota) w godz. 10:00–14:00 nad zbiornikiem „Balaton” w Dobrzeniu Wielkim.

Biuro zawodów – Rybaczówka przy Balatonie czynne w godz. 8:30–9:30 dla dzieci i młodzieży, 8:30–11:30 dorośli.

4. Program imprezy:
O godz. 10:00 uroczyste rozpoczęcie imprezy.

W ramach zawodów odbędą się:

4.1 Biegi przełajowe dla dzieci oraz młodzieży młodszej i starszej:
godz. 10:05 pięcio- i sześciolatki – maluchy i starszaki (dziewczęta) – 300 m
godz. 10:15 pięcio- i sześciolatki – maluchy i starszaki (chłopcy) – 300 m
godz. 10:25 siedmio- i ośmiolatki – PSP (dziewczęta) – 400 m
godz. 10:35 siedmio- i ośmiolatki – PSP (chłopcy) – 400 m
godz. 10:45 dziewięcio- i dziesięciolatki – PSP (dziewczęta) – 500 m
godz. 10:55 dziewięcio- i dziesięciolatki – PSP (chłopcy) – 500 m
godz. 11:05 jedenasto- i dwunastolatki – PSP (dziewczęta) – 600 m
godz. 11:15 jedenasto- i dwunastolatki – PSP (chłopcy) – 600 m
godz. 11:25 trzynasto- i czternastolatki – PSP i PG (dziewczęta) – 800 m
godz. 11:35 trzynasto- i czternastolatki – PSP i PG (chłopcy) – 800 m
godz. 11:45 piętnasto-, szesnasto- i siedemnastolatki (dziewczęta) – 800 m
godz. 11:45 piętnasto-, szesnasto- i siedemnastolatki (chłopcy) – 800 m
godz. 11:55 – bieg w kuchennych fartuszkach.

Uwaga! Przy ewentualnej małej liczbie uczestników, organizator rozważy możliwość połączenia dwóch biegów (dwie kategorie, razem chłopcy z dziewczętami – nagrody oddzielnie!)

4.2 Bieg Główny „Od Jeziora do Jeziora”

godz. 12:10 – kategoria open: kobiety i mężczyźni – 7 km

4.3 Marsz z kijkami – nordic walking

godz. 12:15 – kategoria open: kobiety i mężczyźni – 4 km
godz. 12:15 – kategoria seniorzy 60+: kobiety i mężczyźni – 4 km
Trasa oznakowana przez Organizatora.

5. Zgłoszenia: imienne zgłoszenia (indywidualne lub zbiorowe, np. szkoły, przedszkola lub kluby) należy przesłać elektronicznie do dnia 10 maja 2018 (środa) na adres: ewaholeksa@o2.pl i slk.talent.dobrzenwielki@gmail.com według wzoru zgłoszenia (załącznik) lub w dniu zawodów 12 maja 2018 r. w biurze zawodów w godzinach od 8:00–11:30.

6. Warunki uczestnictwa: dzieci oraz młodzież szkolna PSP, PG oraz szkół średnich obowiązkowo winna posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do udziału w biegach lub w marszu.
Pełnoletni uczestnicy marszu nordic walking oraz biegu głównego podpisują Oświadczenie (załącznik), w którym deklarują, że są zdrowi i nie mają przeciwwskazań na udział w biegu. Oświadczenia składa się 12 maja 2018r. w biurze zawodów.

7. Nagrody:
Wszyscy uczestnicy, którzy przebiegną określony dystans otrzymują pamiątkowe medale.
W biegach przedszkolaków, dzieci, młodzieży młodszej i starszej w każdym biegu za miejsca I–III zwycięzcy otrzymują medale, dyplomy i za I miejsce puchar.

W marszu nordic walking trzech najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet I–III miejsca otrzymują medale oraz dyplomy i za I miejsce puchar.

W marszu nordic walking trzech najlepszych zawodników w kategorii mężczyzn i kobiet seniorów I–III miejsce otrzymują medale oraz dyplomy i za I miejsce puchar.

W biegu głównym w kat. open trzech pierwszych zawodników oraz trzy pierwsze zawodniczki otrzymują medale i dyplomy i za I miejsce puchar.

Bieg w kuchennych fartuszkach – trzech pierwszych zawodników (niezależnie od płci i wieku) otrzymuje medale, dyplomy i za I miejsce puchar.

8. Sprawy różne: organizatorzy zapewniają w ramach zawodów do wykorzystania przez i dla uczestników stoiska żywnościowe (talon na kiełbasę i chleb) oraz wodę mineralną niegazowaną itp.

9. Przy okazji imprezy odbędą się występy i pokazy:
– Zabawy na dmuchańcach,
– Pływanie kajakami,
– Pokazy karate,
– Pokaz ratownictwa medycznego,
– Bieg w kuchennych fartuszkach.

Sprawy końcowe:
O wszystkich nieujętych sprawach w regulaminie decyduje organizator.

Wzór zgłoszenia zbiorowego:

Zgłoszenie do biegów dzieci i młodzieży „Od jeziora do jeziora – Polska biega”
Nazwa szkoły/klubu
Kat. wiekowa, nazwisko i imię, rocznik, dystans

Udostępnij:

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

Wyłączono komentarze