© Tomasz Chabior

85,2% – tyle wyniosła zdawalność tegorocznej matury w Liceum Ogólnokształcącym w Dobrzeniu Wielkim. Do egzaminu dojrzałości przystąpiły 54 osoby. Świadectwo dojrzałości odebrało 46 z nich. Osiem matury nie zdało. Do poprawki 21 sierpnia przystąpi siedem osób. Sześć będzie poprawiać matematykę, a jedna język polski. Ósma nie ma prawa do poprawki, ponieważ nie poradziła sobie z więcej niż jednym egzaminem.

Ogólnokrajowy odsetek osób, które na początku lipca otrzymały świadectwa dojrzałości był tylko o 0,1% wyższy niż ten uzyskany przez LO w Dobrzeniu Wielkim. Na Opolszczyźnie maturę zdało 84% licealistów, a w powiecie opolskim już tylko 67,7%.

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości należało napisać na co najmniej 30% egzaminy z języka polskiego, matematyki i wybranego nowożytnego języka obcego na poziomie podstawowym, przystąpić do matury z przynajmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i uzyskać minimum 30% na egzaminach ustnych z języka polskiego oraz wybranego nowożytnego języka obcego.

Zakres obowiązkowy: najlepiej napisano języki obce

Przystąpienie do języka angielskiego zadeklarowało 49 osób, a 5 wybrało język niemiecki. Średni wynik z pierwszego z nich wyniósł 79,3%, a z drugiego – 69,5%. Natomiast obowiązkowy język polski byli uczniowie LO w Dobrzeniu Wielkim napisali średnio na 65,2%, a matematykę na 65%.

Trzydziestu zdających znalazło się w gronie abiturientów, którzy uzyskali wynik między 80 a 100% z języka angielskiego. Dwudziestu dwóch dokonało tego samego z matematyki, piętnastu z języka polskiego, a dwóch z niemieckiego.

W części ustnej średnie wyniki powyżej 70%

Najlepiej tegoroczni abiturienci z Dobrzenia Wielkiego poradzili sobie z egzaminem ustnym z języka polskiego, z którego średni wynik wyniósł 75,6%. Dobrze wypadły także język niemiecki (73,5%) i język angielski (70,7%), choć jedna osoba nie poradziła sobie z ostatnim z nich.

Wśród przedmiotów dodatkowych najlepiej wypadł język niemiecki

Przedmioty dodatkowe, których zdawanie w tym roku zadeklarowali abiturienci z Dobrzenia Wielkiego to języki angielski i niemiecki, język polski, matematyka, fizyka, biologia, chemia, wiedza o społeczeństwie i geografia – wszystkie w zakresie rozszerzonym. Ich wyniki nie decydowały o zaliczeniu matury. Należało tylko przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Średni wynik z języka niemieckiego wyniósł aż 84%. Bardzo dobrze wypadły również język polski (71,8%) oraz język angielski (66,7%). Wynik z matematyki w zakresie rozszerzonym to 36,3%. Jak jednak przyznali sami uczniowie – tego roku królowa nauk na tym poziomie okazała się bardzo trudna. – Rozwiązałem większość zadań, a swoich odpowiedzi byłem pewien do momentu, w którym omówiłem wyniki ze swoimi kolegami. Każdy miał inne – mówi Oskar Kulig, absolwent LO w Dobrzeniu Wielkim.

Średnie rezultaty pozostałych przedmiotów dodatkowych, do których przystąpili absolwenci dobrzeńskiego liceum, nie zostały nam udostępnione. Jak zapewnia Małgorzata Świderska, wicedyrektorka placówki, są one wyższe niż średnie wyniki w kraju. Abiturienci z całej Polski chemię napisali na 42%, fizykę na 41%, biologię na 36%, geografię na 36%, a wiedzę o społeczeństwie na 31%.

Mimo najniższej od lat zdawalności matur, dyrekcja nie kryje optymizmu

– Wyniki mówią same za siebie. Wysoki odsetek uczniów, którzy osiągnęli rezultaty między 80 a 100% świadczy o wysokiej jakości kształcenia w dobrzeńskim liceum, co cieszy przede wszystkim maturzystów, ale także rodziców i nauczycieli. Jestem przekonana, że pozostałe osoby bez problemu zdadzą egzaminy poprawkowe i dołączą do grupy absolwentów, którzy na początku lipca otrzymali świadectwa maturalne – mówi wicedyrektorka Małgorzata Świderska.

Egzaminy poprawkowe odbędą się 21 sierpnia. Ich wyniki maturzyści poznają 11 września.

Udostępnij:

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies