19 organizacji pozarządowych podpisało w urzędzie marszałkowskim umowy na projekty w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 

– Z tych pieniędzy pokryjemy transport naszych uczniów i członków stowarzyszenia do zaprzyjaźnionej miejscowości we Francji – informuje Joanna Beśka, prezes Stowarzyszenia Polsko-Francuskiego Amis w Ścinawie Małej. Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działalność polegającej na poznawaniu i upowszechnianiu dziedzictwa kultury narodowej Francji i Polski oraz współczesnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i oświatowych. – Tę współpracę prowadzimy już od 2011 roku: dokonujemy wymiany młodzieży i społeczności lokalnej. Prowadzimy wspólne zajęcia z młodzieżą francuską w szkole. Nie zapominamy także oczywiście o zwiedzaniu i spotkaniach z władzami samorządowymi.

Z kolei Stanisław Dyja, wiceprezes LKS Rolnik w Biedrzychowicach informuje, że uzyskane w ten sposób pieniądze posłużą do zorganizowania kolejnego turnieju piłki nożnej dzieci do lat 13,  z udziałem drużyn z Czech i ze Śląska.

Bogusław Gustowski przewodniczący Regionu III „KORONA” Opole, International Police Association (Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji) – Sekcja Polska – Opolska Grupa Wojewódzka zapowiada zorganizowanie międzynarodowego spotkania z przyjaciółmi, członkami IPA z innych krajów, między innymi Czech, Słowacji i Węgier, Niemiec i Ukrainy. – Nasze stowarzyszenie jest największe na świecie – przekonuje. -Mamy członków w 65 krajach świata. Tegoroczne spotkanie to będzie spotkanie strzeleckie, a jednocześnie chcemy pokazać naszym przyjaciołom z policji z innych krajów piękno ziemi opolskiej.

Zarząd Województwa Opolskiego przeznaczył na konkurs pn. “Opolskie International” 100 tysięcy złotych, ale całkowita wartość wszystkich zadań opiewa na kwotę przeszło 300 tysięcy złotych. Dofinansowanie otrzymały projekty z dziedziny kultury, sportu, edukacji, czy też bezpieczeństwa.

– Organizacje pozarządowe realizują bardzo ważne zadania, ponieważ uczą odpowiedzialności, pokazując, że mamy realny wpływ na to, co się dzieje dookoła nas. Pieniądze przekazane na wsparcie działań promujących współpracę międzynarodową są niezwykle istotne, bo mówimy tutaj o współpracy między konkretnymi ludźmi, których łączą wspólne zainteresowania, którzy przekonują się, że mimo iż mówimy różnymi językami, mieszkamy w różnych krajach, to jesteśmy tacy sami. Tak samo możemy grać w piłkę nożną, uprawiać różne dyscypliny sportowe, poznawać różne tańce i dzięki temu potrafimy lepiej rozumieć innych ludzi. Myślę, że w naszym województwie ma to wyjątkowe znaczenie, bo jesteśmy regionem wielokulturowym, w którym dwujęzyczność, a właściwie wielojęzyczność jest naturalną cechą. Chcemy dalej być obywatelami wrażliwymi, rozumiejącymi i otwartymi na innych ludzi, którzy przede wszystkim chcą zmieniać świat na lepsze – mówi wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Wszechstronność tej współpracy międzynarodowej podkreśla z kolei wicemarszałek Zbigniew Kubalańca – Podpisaliśmy 19 umów na kwotę 100 tysięcy złotych w ramach konkursu na współpracę międzynarodową – przeróżną, bo mamy współpracę sportową, edukacyjną, czy też w zakresie bezpieczeństwa. Mamy ofertę skierowaną głównie do partnerów czeskich, ponieważ do nich jest nam najbliżej, ale są też partnerzy niemieccy, czy ukraińscy. W większości są to małe projekty, ale te współprace zazwyczaj są wielowątkowe, wieloletnie. Patrząc po frekwencji i zaangażowaniu w tym konkursie ta współpraca międzynarodowa pomiędzy sektorem organizacji pozarządowych z naszego województwa a partnerami zagranicznymi jest niezwykle bogata – podsumowuje Zbigniew Kubalańca.

Prezes stowarzyszenia “Nadzieja” z Kluczborka Małgorzata Kwiring-Pondel cieszy się, że po raz kolejny jej organizacja będzie mogła gościć przyjaciół z Lebenshilfe Bad Dürkheim i Lebenshilfe Goslar – Lebenshilfe wspiera osoby z niepełnosprawnością, podobnie jak nasze stowarzyszenie. Ich wizyta będzie więc doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania z naszą działalnością, działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej, ale też do pokazania naszego pięknego, niezwykle urokliwego zakątka ziemi kluczborskiej – kończy Małgorzata Kwiring-Pondel.

 

Pełny wykaz dotacji przyznanych, nieprzyznanych oraz ofert pozostawionych bez rozpatrzenia w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. OPOLSKIE INTERNATIONAL w 2023 roku skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Fot. melonik

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.