Dwie dekady Polski w Unii Europejskiej to dobry moment, aby podsumować korzyści jakie płyną z członkostwa. Zarówno te finansowe, jak i wynikające ze wspólnoty wartości.

Dziś podczas konferencji prasowej w opolskim ratuszu prezydent Arkadiusz Wiśniewski wraz z zastępczynią Małgorzatą Stelnicką, przewodniczącym Rady Miasta Łukaszem Sowadą oraz naczelnikiem Wydziału Promocji miasta Łukaszem Śmierciakiem przypomnieli inwestycje, które dzięki środkom unijnym zrealizowano w mieście.

– 20 lat Polski w Unii Europejskiej bardzo szybko minęło, w tym czasie wiele się wydarzyło. Ostatnie lata nie były łatwe, wspólnota często była krytykowana, przedstawiona w negatywnych barwach. Dlatego chcemy pokazać pozytywne strony bycia członkiem Unii Europejskiej.

– mówił prezydent.

Przewodniczący Rady Miasta, Łukasz Sowada zwracał uwagę m.in. na wpływ członkostwa w UE na edukację – zarówno dla szkolnictwa, jak i organizacji pozarządowych.
Wiceprezydentka Małgorzata Stelnicka, która przed objęciem obecnego stanowiska od 2005 roku zawodowo zajmowała się pozyskiwaniem funduszy unijnych, współpracowała z Komisją Europejską, a także kierowała Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju, przedstawiła szczegóły zagospodarowania środków europejskich, jakie Opole pozyskało od 2004 roku, a nawet jeszcze wcześniej.

– Miasto zaczęło czerpać korzyści jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE. Otrzymaliśmy 165 milionów złotych tak zwanych środków przedakcesyjnych. Dzięki nim udało się poprawić jakość wody w całym mieście, rozbudować wodociągi. I choć nie widzimy tego, bo ta inwestycja znajduje się pod ziemią, to wszyscy na co dzień z niej korzystamy.

Dotychczas dzięki wsparciu Unii Europejskiej Opole mogło zrealizować 181 projektów przy łącznym dofinansowaniu w wysokości prawie 1,3 mld złotych.
Wśród najważniejszych inwestycji znajdują się budowy i przebudowy wiaduktów, obwodnic oraz węzłów komunikacyjnych, czy renowacja i modernizacja obiektów miejskich, takich jak Teatr Lalki i Aktora, Miejska Biblioteka Publiczna, Amfiteatr oraz Muzeum Polskiej Piosenki, Centrum Aktywizacji Społecznej oraz Zamek Górny. Zbudowano lub przebudowano 25 kilometrów dróg oraz 22 kilometry ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych. Zakupiono 89 autobusów miejskich (w tym 13 elektrycznych), 55 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz 110 biletomatów (stacjonarnych i mobilnych). Dzięki środkom unijnym zrewitalizowano place miejskie – Mały Rynek oraz pl. Św. Sebastiana – oraz tereny rekreacyjne wokół kamionki Piast, zbudowano Park Edukacyjno-Sensoryczny, nasadzono prawie 4 tysiące drzew i ponad 100 tysięcy innych roślin – krzewów, krzewinek i bylin.
To tylko część inwestycji, które dzięki dotacjom unijnym zostały zrealizowane. Kolejnymi są np. powstające już dwa Branżowe Centra Umiejętności, a także akwarium w opolskim ZOO, którego oficjalne otwarcie zaplanowano na wiosnę.

– Te pieniądze zostały zainwestowane po to, aby mieszkańcom żyło się lepiej, żeby nasze miasto mogło równać do standardów miast europejskich. A w wielu przypadkach jesteśmy niekwestionowanym liderem.

– mówiła wiceprezydentka Małgorzata Stelnicka.

Opole bowiem jest jednym z samorządowych liderów w pozyskiwaniu środków UE w latach 2014-2021 i w rankingu wykorzystanie środków unijnych, licząc w tysiącach złotych na mieszkańca, zajęło drugie miejsce w Polsce.
Małgorzata Stelnicka powodów sukcesu upatruje w konsekwentnym aktywnym pozyskiwaniu funduszy:

– W mieście nie brakowało odwagi, by sięgać po wszystkie możliwe środki, nawet jeżeli nie zawsze je dostawaliśmy. Najważniejsze, żeby nie rezygnować z możliwości, jakie się pojawiają.

Natomiast prezydent Arkadiusz Wiśniewski zwrócił też uwagę na aspekt wspólnoty wartości Unii Europejskiej i wynikające z niej bezpieczeństwo:

– W kontekście napadu Rosji na Ukrainę, w kontekście wielu innych wydarzeń, choćby tego, co się dzieje na Białorusi, warto popatrzeć na Unię Europejską jako wspólnotę, do której długo aspirowaliśmy. Wspólnotę wartości takich, jak demokracja, niezależne media, wolny rynek. To wcale nie są oczywiste rzeczy. Dziś dzięki członkostwu w Unii Polska jest zupełnie innym krajem niż była 20 lat temu. Pamiętamy tamtą Polskę, pamiętamy nasze ówczesne aspiracje i oczekiwania. Wtedy chyba jeszcze nie do końca zdawaliśmy sobie sprawę co to będzie, ta Unia Europejska, i cieszyliśmy się przede wszystkim, że na ten paszport do wielu krajów wjedzie się łatwiej, a do wielu w ogóle bez paszportu. Dziś musimy pamiętać o tym, że gdyby nie Unia Europejska to kto wie czy czołgi Putina nie czekałyby już pod naszymi granicami, czy nie bylibyśmy obiektem ataku i działań związanych z wojną hybrydową na jeszcze większą skalę, niż jest obecnie.

W związku z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej opolski Ratusz przygotował kampanię. Już wkrótce opolanki i opolanie będą mogli w przestrzeni miejskiej napotkać archiwalne oraz aktualne zdjęcia, prezentujące efekty inwestycji poczynionych ze środków unijnych.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze