W przyszłym roku w Gminie Popielów rozpocznie się realizacja dwóch ważnych projektów. Ich celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności regionu oraz rozwój turystyki.

„Stobrawska wstęga”

Pierwszy projekt to „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona”. Gmina Popielów jest liderem tej inwestycji, realizowanej wspólnie z gminami Pokój, Murów i Łubniany.

– Planujemy przeprowadzenie szerokiej kampanii edukacyjno-informacyjnej – mówi Sybilla Stelmach, wójt gminy Popielów. – We współpracy z dyrekcją Stobrawskiego Parku Krajobrazowego zorganizujemy warsztaty, szkolenia i imprezy plenerowe, których tematem będzie ochrona zagrożonych gatunków występujących w tym regionie.

W ramach projektu, w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie wybudowana i oznakowana zostanie sieć ścieżek edukacyjnych (tras rowerowych i szlaków pieszych), poprowadzonych przez tereny najciekawsze przyrodniczo. Przy trasach staną tablice edukacyjne i mała architektura.

W zabytkowej wozowni w Karłowicach powstanie Centrum Warsztatowe Wśród Pszczół. W Masowie stanie hotel dla owadów, a Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością w Ładzy zostanie rozbudowany. W gminie Łubniany przeprowadzona będzie inwentaryzacja przyrodnicza, pod kątem występowania na tym terenie zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Dwukrotnie, rok po roku wykoszona i wykarczowana zostanie zarastająca olchą i nawłocią podtorfiona łąka w Jełowej.

Śladami Karla Friedricha Schinkla

Drugi projekt nosi nazwę „Zachowanie dziedzictwa kulturowego architekta Karla Friedricha Schinkla w gminie Popielów – renowacja zabytkowego kościoła w Kurzniach i działania edukacyjno-informacyjne w województwie”. W kościele pw. św. Tomasza Judy w Kurzniach zostaną przywrócone pierwotne powłoki malarskie na emporze i stropie nawy kościoła. Zostaną też uzupełnione tynki, a wnętrze kościoła będzie pomalowane, wyczyszczone i doświetlone. Kościelne ławki zostaną wyposażone w specjalne tabliczki pisane alfabetem Braille’a. Dzięki tym działaniom możliwe stanie się zwiedzanie kościoła i organizowanie w nim koncertów.

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna – jeden z partnerów projektu, przeprowadzi szkolenia dla przewodników z województwa opolskiego.

Powstanie edukacyjny szlak turystyczny „Śladami architekta K. F. Schinkla”. – W ramach projektu przewidziano szereg działań edukacyjno-informacyjnych. Mają one podnosić wiedzę i świadomość społeczeństwa na temat walorów i ochrony zabytków w województwie opolskim. Planowane są też konkursy dla dzieci i najmłodszych i cykl spotkań edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców gminy – kończy Sybilla Stelmach.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies