Prof. Paweł Kazimierz Kafarski jest autorem czterech monografii, 22 rozdziałów w książkach oraz dwóch prac zbiorowych. Opatentował 13 wynalazków i jest współautorem 300 publikacji. Wypromował 37 doktorów. 

Jest chemikiem. Główny nurt jego badań dotyczy projektowania i syntezy związków biologicznie czynnych w grupie związków należących do aminofosfonianów i fosfonopeptydów.

Na 25-lecie Uniwersytetu Opolskiego nowy doktor „honoris causa”

Niewiele z tego rozumiemy, prawda?

– Dorobek naukowy profesora Pawła Kafarskiego – konkludował swą opinię o profesorze profesor Cyryl Na 25-lecie Uniwersytetu Opolskiego nowy doktor „honoris causa”Lechosław Latos-Grażyński – jest znakomity, światowego kalibru i w moim osądzie w pełni spełnia kryteria stawiane kandydatom do tak szczególnego wyróżnienia, jakim jest tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.

Analiza wszystkich etapów kariery naukowej profesora Kafarskiego wskazuje na jej dynamiczny rozwój, znaczne zaangażowanie we wszystkie sfery działalności naukowej, w tym w kreowanie nowatorskich tematów badawczych. Podkreślić należy jego godny podziwu sukces naukowy na wymagającym rynku nauki światowej.

– Uczeń Mistrzów, Mistrz uczniów, Człowiek, Uczony, Nauczyciel – posumował sylwetkę Kafarskiego laudator, Na 25-lecie Uniwersytetu Opolskiego nowy doktor „honoris causa”profesor Jacek Lipok.

Profesor Kafarski dołączył do grona czterdziestu pięciu honorowych doktorów opolskiej uczelni. Są wśród nich tak znamienite postaci jak: Jan Paweł II, Zbigniew Religa, Tadeusz Różewicz, Janusz Tazbir, Adam Hanuszkiewicz, Ryszard Kaczorowski, Lech Wałęsa, Wiesław Myśliwski czy  Henryk Samsonowicz.

Jak podkreślał niejednokrotnie profesor Stanisław Sławomir Nicieja, tytuł doktora honoris causa to większy splendor dla uczelni niż dla doktora.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.