W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu powstanie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Agencja Badań Medycznych właśnie ogłosiła wyniki konkursu, w którym przyznała szpitalowi 30 mln zł na tę inwestycję.

– Pieniądze te pozwolą nam na stworzenie nowoczesnej infrastruktury, systemu, korzystającego m.in. ze sztucznej inteligencji oraz zatrudnienie zespołu specjalistów z obszaru analizy danych. Wszystko to posłuży wsparciu rozwoju cyfryzacji badań klinicznych oraz umożliwi maksymalne wykorzystanie zanonimizowanych danych pacjentów do prowadzenia badań nad opracowaniem nowych leków i terapii – wyjaśnia Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

– Po utworzeniu systemu będziemy mogli wprowadzać do niego dane pozyskane z różnych projektów, w tym klinicznej działalności USK, a następnie pracować na dużych wiarygodnych zbiorach. Będziemy współpracować z certyfikowanym biobankiem i pracownią genetyki w zakresie stworzenia kolekcji materiału biologicznego do wykorzystania w kolejnych projektach badawczych. Stworzymy też repozytorium danych do udostępniania naszych zasobów do celów naukowych, w tym wyszukiwania i ponownego wykorzystania zebranych już danych klinicznych – wyjaśnia dr Antonina Dziedzic-Danel, dyrektor ds. operacji klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia-Badań Klinicznych w naszym szpitalu.

Rodzaj gromadzonych danych będzie obejmował m.in. dane dotyczące stanu zdrowia, wykonywanych procedur medycznych, pozyskane z próbek biologicznych czy zanonimizowane notatki lekarskie. Wszystkie te dane będą zbierane i przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i standardami jakości.

Na projekt pod nazwą „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych” Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wraz z czterema konsorcjantami (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu i Uniwersytet Opolski) pozyskał 30 mln zł w ramach konkursu prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych. Wyniki ogłoszono 18 września.

– To kolejny krok, który pomoże nam w rozwoju działalności naukowo-badawczej w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu. Wcześniej Agencja Badań Medycznych przyznała nam i Uniwersytetowi Opolskiemu pieniądze na powołanie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. UCWBK razem z Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych weszły w skład naszego Centrum Naukowo-Badawczego. Zbudowaliśmy profesjonalny zespół, który wspiera opolską kadrę medyczną w prowadzeniu badań klinicznych. Mamy odpowiednio wyposażone miejsce do prowadzenia badań klinicznych. Mamy bazę pacjentów wielospecjalistycznego szpitala i zespół naukowców. Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej to kolejny element naszych działań w tym obszarze – wskazuje dyrektor generalny USK w Opolu Dariusz Madera.

„Stworzenie RCMC” – jak podała ABM w komunikacie, ogłaszając wyniki konkursu – „przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy narzędzi ułatwiających pracę lekarzy. Przełoży się to na poprawę skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, co w efekcie pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące w systemie opieki medycznej”.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.