Co wspólnego mają Wieża Eiffla, Wielkie Jeziora Mazurskie, Mona Lisa, IX Symfonia Beethovena i Old Amsterdam? To nasze europejskie dziedzictwo kulturowe. W 2018 r. w całej UE świętujemy jego różnorodność. Również tegoroczne obchody Dnia Europy (9 maja) odbędą się pod hasłem „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością”. W Polsce świętować będziemy 9 i 12 maja. W wielu miastach odbędą się debaty, spotkania, koncerty i pikniki.

Dzień Europy (9 maja) jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. 9 maja przypada rocznica podpisania historycznej „deklaracji Schumana”. W swoim przemówieniu wygłoszonym w Paryżu w 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych) zaproponował nową formę współpracy politycznej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch kolejnej wojny. Jego pomysł polegał na utworzeniu ponadnarodowej instytucji europejskiej sprawującej zarząd nad całą produkcją węgla i stali. Plan Schumana uważa się za zalążek tego, czym dzisiaj jest Unia Europejska.

PRZYSZŁOŚĆ, KTÓRA CZERPIE Z PRZESZŁOŚCI

W tym roku tematem przewodnim obchodów Dnia Europy w całej Unii Europejskiej będzie Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (ERKD). Współczesne rozumienie dziedzictwa kulturowego wykracza już poza ramy zabytku architektonicznego, pomników, literatury, sztuki czy pięknych przedmiotów. Dziedzictwo kulturowe to także rzemiosło, którego uczymy się od naszych przodków, baśnie, które opowiadamy naszym dzieciom, tradycyjne potrawy czy filmy, które oglądamy i z którymi się identyfikujemy. To zarówno europejskie miasta, jak i nasze środowisko naturalne, fauna i flora.

– Chcemy zachęcić jak największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia naszego europejskiego dziedzictwa, bo ono kształtuje naszą tożsamość i nasze codzienne życie. Powinniśmy je chronić i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dzięki nowym pokoleniom, ich zaangażowaniu i kreatywności nasze dziedzictwo kulturowe stale ewoluuje – podkreśla dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

W ciągu roku pod hasłem „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się z przyszłością” w całej Europie zorganizowany zostanie szereg inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie będą miały na celu wzmocnienie poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej i przybliżenie społeczeństwu dziedzictwa kulturowego, które stale ewaluuje dzięki zaangażowaniu i kreatywności kolejnych pokoleń.

Każdy kraj wyznaczył swojego koordynatora, który będzie odpowiadać za koordynowanie wydarzeń i projektów na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym. Koordynatorem obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego w Polsce jest Międzynarodowe Centrum Kultury(link is external) (MCK).

25 LAT JEDNOLITEGO RYNKU

Dodatkowym tematem poruszanym w ramach obchodów Dnia Europy jest 25-lecie Jednolitego Rynku. Jednolity rynek oferuje nam możliwości, o jakich nasi rodzice i dziadkowie mogli tylko marzyć. Zniknęły liczne bariery istniejące w Unii Europejskiej. Obywatele europejscy mogą dzisiaj swobodnie podróżować, studiować, pracować, mieszkać i zakładać rodziny za granicą. Mogą kupować to, co chcą i tam, gdzie chcą. Korzystają też z większego wyboru i niższych cen. Europejskie przedsiębiorstwa – duże i małe – mogą rozszerzać swoją bazę klientów i jest im łatwiej prowadzić wymianę produktów i usług w całej UE.

W ciągu ostatnich 25 lat integracja naszych gospodarek w ramach jednolitego rynku zapewniła miliony nowych miejsc pracy i uczyniła z UE największą gospodarkę na świecie – 500 milionów konsumentów, którzy są jej siłą zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i globalnym.

Wkład w rozwój gospodarki jednolitego rynku ma także dziedzictwo kulturowe. W sektorze dziedzictwa kulturowego zatrudnienie znajduje dziś ponad 300 tys. osób w całej Unii Europejskiej, a 7,8 mln miejsc pracy – na przykład w turystyce czy budownictwie – jest z nim pośrednio związanych. Według Banku Światowego, na każdy milion dolarów zainwestowanych w renowacje powstaje 31,3 miejsca pracy. Dla porównania, ta sama kwota zainwestowana w przemysł wytwórczy generuje 21,3 miejsca pracy.

Dzień Europy w Opolskiem:

Gdzie? Kędzierzyn-Koźle
Kiedy? 9 maja 2018 r.
W programie liczne atrakcje  m.in. warsztaty przyrodniczo-plastyczne „Moja Europa”,
rozgrywki sportowo-rekreacyjne młodzieży na stadionie Orlik, pokaz wybranych europejskich filmów krótkometrażowy, przejście korowodu przy akompaniamencie Orkiestry Dętej,
pokaz musztry paradnej, stoisko Mobilnego Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole, gdzie odbywać się będą liczne konkursy i gry o tematyce europejskiej!

Najmłodszym czas umili maskotka Unii Europejskiej – Syriusz! 
Wkrótce dalsze szczegóły! Koniecznie obserwujcie fanpage!
https://www.facebook.com/EDOpole/Wstęp wolny!

ZAPRASZAJĄ:

Organizator
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Opole
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Partner
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Inf. ec.europa.eu/poland/events/europe-day_pl
Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze