900 tys. zł otrzymał Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu na doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. To kolejny rok, kiedy zespół USK w Opolu jest doceniany za aktywność donacyjną.  

Dotacja z Ministerstwa Zdrowia jest przeznaczona na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, którego zespół zajmuje się kwalifikacją i przygotowaniem potencjalnych dawców narządów.

– Nasza rola w tym obszarze polega między innymi na identyfikacji potencjalnych dawców narządów, czyli osób, u których stwierdzono śmierć mózgową. Rocznie zgłaszamy kilkunastu takich pacjentów – podaje dr n. med. Ryszard Gawda, zastępca kierownika OAiIT ds. intensywnej terapii.

– Po orzeczeniu śmierci mózgowej u pacjenta przesyłamy niezbędne dane medyczne do Poltransplantu – ogólnopolskiej instytucji powołanej do koordynacji działań w dziedzinie transplantacji. Następnie koncentrujemy się na optymalizacji funkcji narządów u zmarłego. Taka koordynacja to trwający kilkadziesiąt godzin proces, w który zaangażowani są przeszkoleni lekarze i pielęgniarki naszego oddziału – kontynuuje dr Gawda.

I opisuje, że opieka nad potencjalnym dawcą narządów w zasadniczych punktach nie różni się od prowadzenia leczenia pacjentów krytycznie chorych, a optymalne przygotowanie do pobrania narządów wymaga m.in. wykonywania licznych procedur z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Dzięki dotacji z budżetu państwa w br. do oddziału AiIT USK w Opolu trafi zaawansowany kompaktowy aparat ultrasonograficzny, łóżko intensywnej terapii z napędem elektrycznym, respirator przystosowany do pracy w środowisku magnetycznego rezonansu jądrowego, videolaryngoskop, dwa mobilne, bezprzewodowe ultrasonografy oraz urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.

– Urządzenia te posłużą zarówno do opieki nad potencjalnymi dawcami jak i do prowadzenia leczenia pozostałych pacjentów w naszym oddziale – informuje z-ca kierownika ds. intensywnej terapii dr n. med. Ryszard Gawda.

To trzeci rok z rzędu, w którym Ministerstwo Zdrowia przyznało USK w Opolu pieniądze za zaangażowanie w rozwój ogólnopolskiego programu transplantacji.

Ambulans transplantacyjny dla opolskiego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.