Możliwości, stworzone w regionalnym programie operacyjnym sprawiły, że już w 2013 roku zawiązane zostały pierwsze porozumienia o partnerskiej współpracy. 

– Zachęciliśmy samorządy do tworzenia subregionów, a one dziś z powodzeniem Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. Rozwój to partnerstwo i subregionykorzystają z funduszy unijnych i wspólnie realizują inwestycje, poprawiające poziom życia mieszkańców województwa – mówi marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła.

 


W opolskim regionalnym programie operacyjnym partnerstwo i współpraca są niezwykle ważne.
– To prawda. Już od początku tego budżetu unijnego było wiadomo, że skończył się czas pojedynczych projektów, rozwiązujących lokalne problemy. Konieczne było nawiązanie współpracy miast i otaczających je gmin z władzami regionu. To wymóg polityki spójności. Razem trzeba ustalać wspólne cele i wskazywać inwestycje, niezbędne do ich osiągnięcia.
Możliwości, stworzone w regionalnym programie operacyjnym sprawiły, że już w 2013 roku zawiązane zostały pierwsze porozumienia o partnerskiej współpracy. Zachęciliśmy samorządy do tworzenia subregionów, a one dziś z powodzeniem korzystają z funduszy unijnych i wspólnie realizują inwestycje, poprawiające poziom życia mieszkańców województwa.

Jakie są doświadczenia takiej realizacji projektów unijnych ?
– Ta formuła w województwie opolskim sprawdza się dziś znakomicie. Ponad 589 milionów złotych z regionalnego programu operacyjnego przeznaczyliśmy dla aglomeracji opolskiej i pozostałych subregionów. To pieniądze na przygotowanie terenów inwestycyjnych, strategie niskoemisyjne oraz poprawę efektywności energetycznej w budynkach publicznych. Subregiony wiedziały od początku, jakie kwoty mają do dyspozycji i sztuka kompromisu doprowadziła do tego, że realizowane są kolejne projekty.
Dziś samorządy współpracują na rzecz maksymalnego wykorzystania swoich atutów i wspólnego rozwiązywania problemów. Realizowane projekty są często trudne, ale stanowią świetny przykład współdziałania dla dobra regionu i jego mieszkańców.

Ponad 589 mln zł w RPO przeznaczyliśmy dla Aglomeracji Opolskiej i subregionów

Jak ta współpraca sprawdza się w praktyce?
– Bardzo dobrze. Realizowane projekty są często trudne, ale stanowią świetny przykład współdziałania. Samorządowcy przygotowali trudne projekty, które łączą miasta i gminy, sami zagospodarowali pieniądze na potrzeby swoich mieszkańców. To są wspaniałe pomysły, które zmieniają rzeczywistość wokół nas. Podział województwa na subregiony w sposób naturalny wpłynął na powstawanie kolejnych projektów partnerskich. W naszym RPO zrealizowano bądź realizuje się 98 takich przedsięwzięć inwestycyjnych i aż 142 projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na obszarach wiejskich także współpracują ze sobą partnerzy z różnych gmin.
– Oczywiście. Bardzo prężnie w naszym województwie działają lokalne grupy działania. To partnerstwa, tworzone zazwyczaj na obszarach wiejskich, których celem jest stworzenie mieszkańcom lepszych warunków życia, przy wykorzystaniu lojalnych zasobów. Tworzą i z sukcesem realizują lokalne strategie rozwoju. A projekty, wspierane w ramach tych lokalnych grup to przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące zakładania i rozwijania działalności gospodarczej, turystyki, kultury czy odnowy i rozwoju wsi.

W nowej perspektywie unijnej nadal będziemy stawiać na rozwój przez subregiony

Można mówić o sukcesie takiego podejścia?
– Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, że sukces w realizacji tzw. terytorialnego podejścia w ramach regionalnego programu operacyjnego zależy od partnerskiej współpracy nie tylko w ramach subregionów, ale także subregionów z zarządem województwa. Dlatego od samego początku intensywnie współpracujemy z każdym z subregionów i mamy nadzieję, że ta współpraca nadal będzie równie owocna.
Niedawno uchwaliliśmy nowy plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego. W tym dokumencie także wskazujemy na policentryczny układ zarządzania województwem. To oznacza, że tworząc np. nowy regionalny program operacyjny, nadal będziemy stawiać na rozwój poprzez subregiony. W tej perspektywie sprawdziły się one w projektach dotyczących infrastruktury, rewitalizacji, niskiej emisji, termomodernizacji. W kolejnej chcielibyśmy zastosować taki model realizacji również w innych dziedzinach.

Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: Bierawa, Cisek, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kolonowskie, Leśnica, Polska Cerekiew, Pawłowiczki, Reńska Wieś, Ujazd, Strzelce Opolskie, Zawadzkie

Każdy z subregionów ma do dyspozycji określoną kwotę na realizację projektów na tym obszarze

Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego. Rozwój to partnerstwo i subregiony

Udostępnij:

O Autorze

Z mediami związana od 20 lat. Z zawodu nauczyciel języka polskiego, dziennikarz, manager i rehabilitant. Przez 18 lat rzecznik prasowy. Teraz redaktor naczelny opowiecie.info. W przeciwieństwie do innych szefów, lubi jak ją lubią. Czy jest dobrym szefem? Nie odpowiada. Zapytamy współpracowników. Czyta namiętnie kryminały, szczególnie Krajewskiego. Hobby, to córka która zwiedza świat i studiuje dziennikarstwo w Londynie i fotografia. Odpręża ją jazda samochodem, film i plotki z sąsiadką.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies