Ulica Gogolińska w Strzelcach Opolskich oficjalnie otwarta. Specjalne azyle pomagają zjechać z drogi nie blokując ruchu. Ścieżki rowerowe, zatoki, przejścia dla pieszych gwarantują bezpieczeństwo. Rondo ułatwia pokonanie skrzyżowania.

Półtorakilometrowy odcinek ulicy Gogolińskiej przebudowano całkowicie kosztem prawie 13 i pół miliona złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 11 i pół miliona. Inwestycje rozpoczęto w październiku ubiegłego roku.

– Jesteśmy bardzo konsekwentni w „udrażnianiu” naszych dróg wojewódzkich – zapewnia marszałek Andrzej Buła. – Proszę tylko popatrzeć na oddane ostatnio inwestycje. Wyraźnie widać już szkielet komunikacyjny służący z powodzeniem mieszkańcom regionu.

Droga ma 7 metrów szerokości. W jej ciągu rozbudowano 9 skrzyżowań i zbudowano jedno rondo, wykonano 31 zjazdów, dwie zatoki autobusowe, 1,5 km ścieżki rowerowej i 1 kilometr chodnika. Doświetlono 8 przejść dla pieszych.

– Ta droga była bardzo zniszczona, z to jest bardzo ważna droga dla Strzelec Opolskich – mówi wicemarszałek Szymon Ogłaza. – Wykonawca, firma TRANSKOM ROG-BUD Robert Białdyga, wymieniła warstwy konstrukcyjne, wybudowała kanalizację deszczową. Usunięto także kolizje z siecią wodociągową, sanitarną, gazowa, elektroenergetyczną i teletechniczną. Wybudowano tez zbiornik retencyjno-rozsączający o pojemności 800 m sześciennych – wylicza Ogłaza.

– Przebudowa odbywała się w mieście – przypomina dyrektor ZDW Bartłomiej Horaczuk. – Bezpośrednia bliskość budynków mieszkalnych, sklepów oraz firm wymagała zachowania ścisłych harmonogramów prac oraz elastycznej organizacji ruchu. Wiedzieliśmy, że to będzie bolało – przyznaje Horaczuk. – Zwłaszcza przy lokalnych firmach produkcyjnych i usługowych. Dzięki ciągłemu nadzorowi oraz bardzo dobrej komunikacji między wszystkimi stronami przebudowa przebiegła bez większych trudności.

Zadanie zrealizowano wspólnie ze Strzeleckimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich, które w ramach prowadzonej rozbudowy drogi wykonały nowy kolektor kanalizacji sanitarnej oraz przebudowały sieć wodociągową.

Wspólna realizacja zadania umożliwiła skoordynowanie robót w zakresie branży sanitarnej oraz robót drogowych przy jednym zamknięciu odcinka drogi wpływając na jej kompleksową przebudowę.

Przebudowa ulicy Gogolińskiej to kolejny etap działań na tej drodze, po przebudowie ponad 14 km odcinka od m. Rożniątów do Gogolina za 37,5 min zł w 2013 r.

 

Fot. kapitan

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.