Wspieraj wolne media

Apel  w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Białorusi – choć nie jednogłośnie – przyjęli radni podczas kwietniowej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego. Dyskutowali także o współpracy regionu  z partnerami zagranicznymi, zapoznali się z informacją o sytuacji na regionalnym rynku pracy i działalnością Opolskiego Centrum Onkologii, zwłaszcza w okresie pandemii.

Radni uczcili minutą ciszy zmarłego kilka dni temu profesora Leona Troniewskiego,  pierwszego przewodniczącego sejmiku samorządowego w województwie opolskim, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa w latach 1998-2002.

Radni klubu Mniejszości Niemieckiej byli wnioskodawcami apelu w sprawie dyskryminacji mniejszości polskiej na Białorusi, wyrażając solidarność z Polakami, dla których nauka języka polskiego jako języka mniejszości narodowej ma zostać ograniczona do jednej godziny tygodniowo w szkołach publicznych, w których do tej pory język polski był językiem nauczania.  Tego rodzaju działania władz Białorusi jawnie godzą w europejskie standardy traktowania mniejszości narodowych, dyskryminują i stygmatyzują mniejszość Polską na Białorusi. Analogie z sytuacją ograniczania subwencji na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej nasuwają się tutaj same.

Radni Zjednoczonej Prawicy wnioskowali o zmianę treści apelu i wykreślenie z niego akapitów, związanych z odniesieniami do przepisów, wprowadzających dyskryminację mniejszości niemieckiej w Polsce. Ich zdaniem to nieuprawniona analogia. Radni koalicji z tymi propozycjami zmian się nie zgodzili i w konsekwencji apel w niezmienionej treści przyjęto jedynie 19 głosami radnych koalicji.

– Zmiany w budżecie województwa i Wieloletniej Prognozie Finansowej zatwierdzone dziś przez radnych to   przede wszystkim zwiększenie wydatków na drogi wojewódzkie, wprowadzane ze względu na przyspieszenie w tym roku prac inwestycyjnych, zaplanowanych także na rok przyszły – informuje Szymon Ogłaza – Zwiększamy więc o 6,6 mln zł wydatki przy rozbudowie DW 414 i 429 od ronda w Prószkowie  do Przysieczy i do drogi krajowej, a także o 4 mln zł zwiększamy  wydatki przy rozbudowie DW 408 z Kędzierzyna-Koźla do miejscowości Brzeźce – mówi.

Przyspieszone mają być także prace budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej 487 w Roszkowicach, które w całości  zostaną przesunięte z 2023 na 2022 r. – to zwiększenie tegorocznych wydatków o 3,7 mln zł.

Radni wysłuchali informacji dot. działalności Opolskiego Centrum Onkologii, szpitala pierwszego wyboru, przyjmującego pacjentów zarówno z województwa opolskiego, jak i regionów sąsiednich. Co roku jest ich coraz więcej. Mimo pandemii szpital  pracował bez przerwy.

– Przez cały rok nieprzerwanie realizowano leczenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i jednodniowym. W trybie jednodniowym leczono w ubiegłym roku rekordową liczbę chorych, stosując m.in. pompy osobiste, pozwalające chorym otrzymywać chemioterapię w domu – mówi wicemarszałek Zuzanna Donath-Kasiura.

Opolskie Centrum Onkologii w oddziałach zabiegowych realizuje szerokie spektrum zabiegów, a jako jedyny szpital w Polsce w ramach rozliczeń z NFZ zajmuje się  chirurgicznym leczeniem tzw. endometriozy głebokonaciekającej.  Szpital, dzięki pieniądzom pozyskiwanym z różnych źródeł, inwestuje w rozwój, jednak nadal potrzeby inwestycyjne są duże. Dyrektor Marek Staszewski wskazywał m.in. na  konieczność rozbudowy bloku operacyjnego, utworzenia robotycznej sali operacyjnej oraz zakup dodatkowego aparatu do radioterapii-tomoterapii.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Maciej Kalski mówił o sytuacji na regionalnym rynku pracy w ubiegłym roku, który upłynął pod znakiem trwającej pandemii. Niezależnie od tego w regionie postępuje proces depopulacjiBogata sesja Sejmiku Województwa Opolskiego – już stacjonarnie i od dłuższego czasu zmniejsza się udział ludności w wieku produkcyjnym, a zwiększa w poprodukcyjnym, co także wpływa na sytuację na rynku. – Liczba bezrobotnych na koniec 2021 roku osiągnęła 21 535 osób, podczas, gdy w końcu  2020 wyniosła 24 976 osób. Oznacza to spadek wartości względem końca 2020 o 14%, ale jest to więcej o 3% w stosunku do grudnia 2019 roku – mówił Maciej Kalski. Na koniec grudnia 2021 roku stopa bezrobocia w regionie wyniosła 6,0%, wahając się w poszczególnych powiatach od 3,2% w Opolu do 8,6% w powiecie namysłowskim. Dyrektor WUP podkreślał, że negatywne skutki związane z pandemią, które uwidoczniły się z całą mocą od II kwartału 2020 roku, prawdopodobnie będą w dalszym ciągu powodować perturbacje na rynku pracy w Polsce. Spodziewać się można wyhamowania wzrostu PKB, a w ślad za tym również mniejszego wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Obecnie nie jest możliwe realne oszacowanie wpływu konfliktu zbrojnego w Ukrainie na rynek pracy, a zwłaszcza na jego parametry. – Kluczową kwestią związaną z napływem uchodźców jest zapewnienie im długookresowego schronienia oraz prowadzenie działań integracyjnych, zwłaszcza kursów językowych i możliwości sprawowania opieki nad osobami zależnymi. W dalszej perspektywie czasu pozwoli to na wejście na rynek pracy oraz ewentualne trwałe osiedlenie się części uchodźców – dodawał Maciej Kalski.

Czas pandemii nie sprzyjał bezpośrednim kontaktom zagranicznym, ale pokazał, że właśnie w takich trudnych sytuacjach sprawdza się dobre partnerstwo. Ze sprawozdania ze współpracy z zagranicą w roku 2021, przedstawionego przez dyrektor Agnieszkę Okupniak wynika, że rok 2021 był podwójnym rokiem jubileuszowym 20-lecia współpracy – z Nadrenią Palatynatem oraz Obwodem Iwanofrankiwskim. Mimo braku możliwości organizacji wielkich gal jubileuszowych, odbyło się wiele mniejszych i kameralnych imprez, dużo kontaktów przeniosło się także do internetu. Można było także liczyć na wzajemną pomoc partnerów w trudnych chwilach – czy to związanych z pandemią czy dotykającymi naszych partnerów klęsk żywiołowych. To partnerstwo sprawdza się zwłaszcza teraz, gdy w Ukrainie trwa wojna i nasi przyjaciele z obwodu iwanofrankiwskiego mogą liczyć na pomoc przyjaciół z zagranicy.

Fot. melonik

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies