W projektach ogólnomiejskich bezapelacyjnie zwyciężyły butelkomaty z liczbą głosów ponad 3500. Natomiast projekt zielonych przystanków w Opolu wygrał we wnioskach dzielnicowych. Poparcie dla tej idei wyraziło aż 1500 osób. Frekwencja w pierwszym całkowicie elektronicznym Budżecie Obywatelskim wynosiła ok. 10 procent, opolanie oddali ponad 12 tys. głosów. 

W szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego Opola do wykorzystania było 5 mln 200 tys. zł, w tym na projekty ogólnomiejskie 1 mln zł, a na dzielnicowe dzielnicowe – 4 mln 200 tys. zł.

Zwyciężyły te pomysły opolan na rozdysponowanie miejskich pieniędzy, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli pieniędzy dla każdej z kategorii (dzielnicowe – m.in. 500 osób głosujących albo 10% liczby mieszkańców danego rejonu, ogólnomiejskie – m.in. 500 osób głosujących).

Opolanie stawiają na ekologię

– Dziękuję, że mieszkańcy postawili w Budżecie Obywatelskim na ekologię – mówi Marta Wolna, autorka zwycięskiego projektu ogólnomiejskiego “Butelkomaty w Opolu Czyste Opole “.

Stworzenie u nas butelkomatów przewidywał jeszcze wniosek pani Lucyny Mazur.

– Na szczęście miałyśmy tę samą ideę. Projekt dotyczy zakupu butelkomatów, które staną w przestrzeni miasta. Każdy będzie mógł tam umieszczać przedmioty nadające się do recyklingu, m.in. puszki i butelki. W zamian za to będą oferowane im zniżki do instytucji kultury. Powstanie cały system i potrzebna aplikacja – zapowiada Wolna.

Na razie nie wiadomo, ile jeden butelkomat będzie kosztował, ale wnioskodawcy liczą na ok. pięć takich maszyn w naszym mieście.

– Cieszę się, że nasz pomysł zdobył aż 600 tys. zł. Dziękuję opolanom, w tym rodzicom i nauczycielom z PSP nr 2, którzy zdobyli dla nas masę głosów – dodaje Lucyna Mazur.

Wśród projektów dzielnicowych największą liczbę głosów zdobył pomysł stworzenia zielonych przystanków w Opolu – wiat przystankowych obudowanych roślinami.

– To piękny element architektury zielonej, ale przede wszystkim trend ekologiczny oczyszczający powietrze – wyjaśnia Marta Wolna, która reprezentuje dzielnicę Starego Miasto.

Zielony przystanek na pewno na pl. Kopernika. Będą kolejne?

Jak na razie, projekt przewiduje jeden zielony przystanek na placu Kopernika o wartości 50 tys. zł.

– Liczę, że będzie to początek. Po ogłoszeniu wyników BO, okazało się, że w puli pieniędzy przeznaczonej na tę dzielnicę zostało jeszcze 100 tys. zł. Jest więc szansa na kolejne dwa takie zielone przystanki, ale o tym zadecydują urzędnicy – mówi Marta Wolna.

Po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich projektów pozostały niewykorzystane środki, które tworzą pulę środków rezerwowych. Wyniosła ona 1 112 000 zł.

Budżet Obywatelski 2020. Po raz pierwszy elektroniczne glosowanie

Można też stwierdzić, że pierwszy Budżet Obywatelski, przeprowadzony w elektronicznej formie zdał egzamin.

– Taka forma głosowania była bardziej intuicyjna. Każdy mógł dokładnie zapoznać się z danym wnioskiem, wiedzieć, jaka jest jego lokalizacja, opis – mówi Aleksandra Zwarycz, zastępca naczelnika CDO.

– Nie zapominaliśmy o osobach, które nie mają dostępu do internetu. Uruchomiliśmy mobilny dzielnicobus, oraz stacjonarny punkt elektronicznego oddania głosu. Frekwencja wyniosła ok. 10 procent mieszkańców.

W Budżecie Obywatelskim 2019 zgłoszono 111 projektów, głosowaniu podlegało 93. Opolanie wybierali spośród 43 projektów ogólnomiejskich (wartość 14 084 650 zł) oraz dzielnicowych (7 680 000 zł).

Fot. Anna Konopka

Pełne wyniki VI edycji Budżetu Obywatelskiego Opola:

Kategoria Nr projektu Tytuł Koszt Liczba głosów
DZIELNICOWE – REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 77/20 Projekt wykonawczy aranżacji wnętrz sufitu akustycznego podwieszanego z oświetleniem sali wiejskiej ze sceną 500 000 1277
DZIELNICOWE – REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 80/20 Renowacja Kapliczki pw. Najświętszej Maryi Panny w Opolu Czarnowąsach 50 000 1236
DZIELNICOWE – REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 28/20 Przebudowa drogi wraz z budową chodnika oraz pętli autobusowej przy ul. Świerkli-etap I 500 000 731
DZIELNICOWE – REJON I (Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle) 84/20 Remont sali spotkań w Świerklach 300 000 355
DZIELNICOWE – REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 42/20 Opolski Ogród Dendrologiczny – realizacja 290 000 735
DZIELNICOWE – REJON II (Krzanowice, Wróblin, Zakrzów) 58/20 Poprawa jakości chodników w dzielnicy Zakrzów 150 000 325
DZIELNICOWE – REJON IV (Armii Krajowej) 82/20 Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Stefana Grota Roweckiego wraz z uporządkowaniem parkowania 100 000 1255
DZIELNICOWE – REJON IV (Armii Krajowej) 56/20 Bezpieczny chodnik – wzdłuż  ul. Skautów Opolskich – Osiedle Armii Krajowej 200 000 1042
DZIELNICOWE – REJON IV (Armii Krajowej) 68/20 Pomnik Opolskiego Inspektoratu Armii Krajowej kryptonim “Skorpion” 50 000 208
DZIELNICOWE – REJON V (Gosławice, Malinka) 4/20 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Opole-Gosławice, do działań w trudno dostępnym terenie. 150 000 1272
DZIELNICOWE – REJON V (Gosławice, Malinka) 69/20 Ogólnodostępne zajęcia  piłkarskie dla mieszkańców dzielnicy nr V oraz wszystkich mieszkańców Opola 150 000 514
DZIELNICOWE – REJON V (Gosławice, Malinka) 5/20 Oświetlenie ulic Dolnośląskiej i Górnośląskiej 80 000 281
DZIELNICOWE – REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 45/20 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Częstochowskiej 510 000 1368
DZIELNICOWE – REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 49/20 Tężnia solankowa pomiędzy ul. Tysiąclecia a Krokusów 510 000 1210
DZIELNICOWE – REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 61/20 Zdrowie i wspólny wypoczynek mieszkańców Dzielnicy VI – Malina, Grudzice, Kolonia Gosławicka – etap 1 510 000 960
DZIELNICOWE – REJON VI (Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina) 43/20 Rekreacyjno-sportowe festyny rodzinne 150 000 560
DZIELNICOWE – REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 92/20 Powiększenie kąpieliska Bolko 460 000 1352
DZIELNICOWE – REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 102/20 Plac zabaw ulica Srebrna 150 000 233
DZIELNICOWE – REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 98/20 Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Srebrnej 150 000 183
DZIELNICOWE – REJON VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska) 26/20 Oświetlenie ulicy Metalowej 120 000 139
DZIELNICOWE – REJON VIII (Śródmieście) 13/20 Rewitalizacja placu  przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej z Plebiscytową część 2. 100 000 741
DZIELNICOWE – REJON VIII (Śródmieście) 54/20 Poprawa wjazdu na posesję sześciu kamienic (ul.: Prusa, Plebiscytowa, Kraszewskiego) 60 000 371
DZIELNICOWE – REJON VIII (Śródmieście) 12/20 Wymiana chodnika wzdłuż ulicy Bolesława  Prusa 170 000 364
DZIELNICOWE – REJON VIII (Śródmieście) 101/20 BO2020 Śródmieście, promocja i ochrona zdrowia 100 000 156
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 76/20 Zielone przystanki w Opolu 50 000 1500
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 9/20 Rozbudowa przystani strażackiej, wsparcie jednostki OSP ORW w Opolu. 150 000 560
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 52/20 Remont chodnika wokół skweru przy ul. Pułaskiego, Luboszyckiej (obok przychodni “Śródmieście”) 150 000 338
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 31/20 Zielony przystanek na Oleskiej 1 wraz z nowym chodnikiem za przystankiem 50 000 320
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 109/20 Bezpłatne warsztaty rozwijania kreatywności i przedsiębiorczości 70 000 158
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 2/20 Przywrócenie zegara na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu 10 000 145
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 74/20 Rewitalizacja podwórza przy Rynek 16-23 75 000 132
DZIELNICOWE – REJON IX (Stare Miasto) 111/20 Rewitalizacja podwórza przy ul Krakowskiej 43 i 41 150 000 80
DZIELNICOWE – REJON X (Nadodrze) 33/20 Oświetlenie placu rekreacyjno- zabawowego przy ulicy Spychalskiego 50 000 403
DZIELNICOWE – REJON X (Nadodrze) 34/20 Remont boiska sportowego przy ul. Łąkowej 60 000 399
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 47/20 Zielone, rowerowe i sportowe Zaodrze 180 000 952
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 104/20 Bezpieczne Zaodrze- monitoring  Zaodrza ( w tym nowych placów zabaw ) 180 000 620
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 108/20 Zaodrze w zgodzie z przyrodą – Relaks na leżakach pośród zieleni! 100 000 518
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 86/20 Darmowe zajęcia sportowe dla rodzica z dzieckiem 11 000 202
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 89/20 Darmowe letnie półkolonie piłkarskie dla dzieci 100 000 202
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 85/20 Przedszkoliada na Zaodrzu 11 000 118
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 90/20 Darmowy turniej piłkarski dla dzieci 11 000 82
DZIELNICOWE – REJON XI (Zaodrze) 79/20 Poprawa  jakości życia, komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców bloku przy ul.Chopina i Pl.Różyckiego 180 000 76
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 96/20 Zielone dzielnice – nasadzenia drzew i krzewów 88 000 697
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 23/20 Budowa zadaszonej sceny, dwóch wiat i miejsca do grilowania w Pałacowym Parku w Sławicach 200 000 640
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 63/20 Na ratunek!  – defibrylator dla każdej dzielnicy! 60 000 613
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 22/20 Modernizacja pomieszczenia kuchni i sali w OSP Sławice 200 000 566
DZIELNICOWE – REJON XII (Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski) 48/20 Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania na paliwo gazowe w budynku wielofunkcyjnym OSP Wrzoski 270 000 329
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 25/20 Doposażenie remizy i zakup sprzętu dla OSP Opole – Szczepanowice 120 000 964
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 39/20 Wymiana chodnika przy ulicy Wróblewskiego na odcinku poczta – rondo. 130 000 734
DZIELNICOWE – REJON XIII (Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów) 6/20 Muzycznie, Paradnie i Zgrabnie – Parada Orkiestr Dętych 200 000 561
OGÓLNOMIEJSKIE 78/20 Butelkomaty w Opolu Czyste Opole – Automaty opakowań zwrotnych (skup, segregacja i recykling plastikowych butelek i puszek aluminiowych) 600 000 3517
OGÓLNOMIEJSKIE 50/20 Szybciej dojedziemy niż dobiegniemy – zakup pojazdu dla OSP (Czarnowąsy) 1 000 000 2689
OGÓLNOMIEJSKIE 24/20 Budowa ogólnodostępnej tężni solankowej w Parku na osiedlu im. AK 600 000 1807
OGÓLNOMIEJSKIE 8/20 Rolkostrada – Trasy dla rolek, wrotek, hulajnóg i rowerów 1 000 000 1735
OGÓLNOMIEJSKIE 21/20 Wodny plac zabaw oraz tor przeszkód na Kąpielisku Bolko 200 000 1540
OGÓLNOMIEJSKIE 110/20 Bezpieczny pieszy w Opolu – aktywne przejścia dla pieszych 500 000 1404
OGÓLNOMIEJSKIE 46/20 Opole – miasto parków i skwerów 1 000 000 1246
OGÓLNOMIEJSKIE 60/20 Pumptrack, skatepark, workout- etap 1 1 000 000 907
OGÓLNOMIEJSKIE 57/20 Rewitalizacja ścieżki zdrowia na wyspie Bolko 110 000 878
OGÓLNOMIEJSKIE 64/20 Nowe zielone miejsce wypoczynku i cudowne atrakcje – all in one 1 000 000 871
OGÓLNOMIEJSKIE 73/20 Nowa droga rowerowa na wyspie Bolko 200 000 825
OGÓLNOMIEJSKIE 55/20 Budowa fragmentu ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego na ul. Wodociągowej do ul. Sosnkowskiego 140 000 728
OGÓLNOMIEJSKIE 1/20 Oświetlenie bieżni Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków w Opolu (dla wszystkich biegaczy) 200 000 721
OGÓLNOMIEJSKIE 7/20 Zaczytane e-Opole -dostęp do e-book’ów Legimi 41 000 607
OGÓLNOMIEJSKIE 17/20 Ozdobienie terenów miejskich kompozycjami kwiatowymi 50 000 551
OGÓLNOMIEJSKIE 94/20 Budowa grodu średniowiecznego w Opolu 1 000 000 548
OGÓLNOMIEJSKIE 75/20 Bruk dla ludzi: pieszych, rowerzystów, na wózkach – wyrównywanie bruku na ulicach w centrum miasta 600 000 531
OGÓLNOMIEJSKIE 99/20 Plac zabaw dla dorosłych 250 000 513
OGÓLNOMIEJSKIE 44/20 Turnieje piłkarskie dla dzieci i dorosłych 200 000 474
OGÓLNOMIEJSKIE 106/20 Oświetlenie Placu Mickiewicza 300 000 431
OGÓLNOMIEJSKIE 65/20 Modernizacja oświetlenia miejskiego przy ulicach: Orląt Lwowskich, Kośnego i Katowickiej w Opolu. 500 000 406
OGÓLNOMIEJSKIE 93/20 Marchewkowe O!Pole – Targ produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych 200 000 386
OGÓLNOMIEJSKIE 107/20 Wymiana chodnika na ulicy Katowickiej 500 000 375
OGÓLNOMIEJSKIE 37/20 10 lat jogi w Opolu –  letnie bezpłatne zajęcia jogi 13 500 352
OGÓLNOMIEJSKIE 40/20 Renowacja fontanny na skwerze przy ul. Waryńskiego, Pułaskiego i Luboszyckiej  (obok przychodni “Sródmieście”) 100 000 349
OGÓLNOMIEJSKIE 83/20 Parkrun Opole – stałe oznakowanie trasy bezpłatnych, całorocznych, cosobotnich biegów na 5 km dla każdego 20 000 335
OGÓLNOMIEJSKIE 27/20 Jarzębinowy ogród muzyczny 300 000 312
OGÓLNOMIEJSKIE 67/20 Opole Balloon Chellenge 2020 Deja Vu Zawody Balonowy Puchar Polski 200 000 292
OGÓLNOMIEJSKIE 3/20 Opaski medyczne dla opolan gwarancją ich bezpieczeństwa 11 000 280
OGÓLNOMIEJSKIE 32/20 Park oraz plac zabaw przy ulicy Sienkiewicza 250 000 267
OGÓLNOMIEJSKIE 35/20 Odnowienie i wyrównanie kostki brukowej na ul. Osmańczyka 220 000 235
OGÓLNOMIEJSKIE 97/20 Doposażenie placu zabaw na styku ulic Bednorza i Kuberskiego 200 000 222
OGÓLNOMIEJSKIE 11/20 Bezpłatne warsztaty odkrywania i rozwijania talentów 200 000 205
OGÓLNOMIEJSKIE 20/20 Montaż ozdobnego baldachimu nad fontanną na Placu Daszyńskiego 250 000 196
OGÓLNOMIEJSKIE 72/20 Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy rekreacyjnej -etap  1 1 000 000 177
OGÓLNOMIEJSKIE 62/20 Plac Street Workout (drążki do ćwiczeń siłowych na dworze- kalisteniki) 70 000 172
OGÓLNOMIEJSKIE 81/20 Przebudowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Chabrów od ul. Niezapominajek w kierunku nowego ronda 900 000 166
OGÓLNOMIEJSKIE 16/20 Fotoplastikon ze zdjęciami dawnego Opola 100 000 143
OGÓLNOMIEJSKIE 91/20 Renowacja boiska na Pasiece 400 000 129
OGÓLNOMIEJSKIE 51/20 Fotobudka z motywami z Opola “dawniej i dziś” 30 000 101
OGÓLNOMIEJSKIE 95/20 Wybory Miss i Mistera Opola 60+ 50 000 92
OGÓLNOMIEJSKIE 100/20 BO2020 Opole, promocja i ochrona zdrowia 300 000 75
OGÓLNOMIEJSKIE 29/20 Budowa drogi ul. Żytomierska 250 000 47
Udostępnij:

O Autorze

Dziennikarka, redaktor wydania miesięcznika Opowiecie.info. Wcześniej związana przez 10 lat z Nową Trybuną Opolską w Opolu. Pisze o tym, czym żyje miasto, z naciskiem na kulturę. Fanka artystów i muzyków, brzmień pod każdą postacią oraz twórczych inicjatyw. Lubi dużo rozmawiać. W wolnym czasie jeździ na koncerty i festiwale, czyta książki i ogląda filmy – dość często o mafii.

Wyłączono komentarze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies