Wspieraj wolne media

Po kilku latach wyczekiwania przez graczy z całego świata, kilkanaście dniu temu miała miejsce huczna premiera polskiej gry „Cyberpunk 2077”. Mimo rozmachu i rozbudowanej fabuły, gra okazała się zawierać błędy, utrudniające lub uniemożliwiające ukończenie poszczególnych rozgrywek.

Skala błędów w grze doprowadziła do podjęcia decyzji przez Sony Interactive Entertainment o usunięciu do odwołania cyfrowej wersji Cyberpunk 2077 ze sprzedaży z PlayStation Store. Natomiast zarząd samego CD Projekt Red wydał oświadczenie, zgodnie z którym właściciele zarówno fizycznych, jak i cyfrowych kopii gry, którzy dokonali zakupu w sieci detalicznej i posiadają ważny dowód zakupu, otrzymają zwrot kosztów, przy czym – jeżeli nie będą mieli możliwości otrzymania refundacji kosztów ze sklepu, w którym dokonali zakupu, powinni skontaktować się z CD Projekt Red drogą mailową do 21 grudnia 2020 r. CD Projekt Red deklaruje poniesienie kosztów „z własnej kieszeni, jeśli będzie to konieczne”.

Jakie prawa przysługują jednak graczom, którzy nie skorzystają z wyżej wskazanej, jednorazowej inicjatywy CD Projekt Red?

  1. Prawa graczy, którzy zakupili grę w wersji pudełkowej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

Zgodnie z art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (ustawa o prawach konsumenta), Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Powyższe oznacza, iż prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość będzie przysługiwało tylko tym graczom, którzy nie otworzyli opakowania gry po tym, jak została im doręczona.

  1. Prawa graczy, którzy zakupili grę w wersji cyfrowej

Ustawa o prawach konsumenta reguluje także możliwość odstąpienia od umów, których przedmiotem był zakup gry w wersji cyfrowej. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

A zatem, jeżeli CD Projekt Red zaczął spełniać świadczenie na rzecz gracza, który nabył grę w formie cyfrowej (w tym przypadku należałoby uznać, iż spełnienie świadczenia nastąpiło przez pobranie gry) oraz poinformował gracza o prawie odstąpienia od umowy – wówczas takiemu graczowi nie będzie przysługiwać możliwość odstąpienia od umowy.

Jeżeli jednak CD Projekt Red nie zaczął jeszcze spełniać świadczenia na rzecz gracza, wówczas może on odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w ustawie o prawach konsumenta.

  1. Prawa graczy niezadowolonych z błędów w grze

Pozostaje oczywistym, iż znamienita większość graczy otworzyła otrzymane gry pudełkowe czy pobrała cyfrowe wersje gry w pierwszym możliwym momencie, a ich motywacja do odzyskania zainwestowanych środków wynika z błędów pojawiających się w samej grze. Sama gra nie jest jednak rzeczą, a utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dlatego też to w tej ustawie należy poszukiwać ewentualnych podstaw odpowiedzialności jej twórców. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli zamówiony utwór ma usterki, zamawiający może wyznaczyć twórcy odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że usterki są wynikiem okoliczności, za które twórca nie ponosi odpowiedzialności. Twórca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie wyższej niż 25% wynagrodzenia umownego.

Wyżej wskazany podstawa prawna daje graczom potencjalną możliwość próby odstąpienia od umowy lub żądania od twórcy obniżenia umówionego wynagrodzenia, jednakże uzależnia to od uprzedniego wyznaczenia twórcy odpowiedniego terminu do usunięcia usterek. Z praktycznego punktu widzenia, błędy w grze mogą zostać poprawione przez jej twórców, ponieważ na bieżąco wydają kolejne aktualizacje oraz poprawki do gry.

Na dzień dzisiejszy postawa twórców gry wydaje się odpowiadać oczekiwaniom niezadowolonych graczy, ponieważ sami podjęli inicjatywę zwrotu kosztów gry.

Cyberpunk 2077: na co mogą liczyć niezadowoleni gracze?

Autorem artykułu jest aplikant radcowski – Aleksander Jackowiak , tel. 696-469-998, jackowiaklegal.pl

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies