Ścieki są mieszaniną zarówno zużytej wody, jak i różnego rodzaju substancji płynnych, stałych, gazowych czy radioaktywnych. Zawierają przede wszystkim wodę, a jej ilość dochodzi nawet do 99,9%. Wynika z tego, że same zanieczyszczenia zawierają w istocie niewielki procent substancji szkodliwych dla zdrowia i życia organizmów.

W zależności od tego, skąd pochodzą ścieki, dzielimy je na:

bytowo-gospodarcze, czyli pochodzące z bezpośredniego otoczenia człowieka.

Bezpośrednim otoczeniem człowieka są domy mieszkalne, budynki gospodarcze, miejsca użyteczności publicznej, a także zakłady pracy. Ścieki te, zwane inaczej ściekami komunalnymi, powstają w wyniku zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych, czyli np.: niedojadanie pożywienia, zbieranie resztek ze zmywanych naczyń, są to również odchody ludzkie lub brudy z prania, a także środki do mycia i prania. Opisywane ścieki charakteryzują się dużą zawartością zawiesin oraz związków organicznych i nieorganicznych, posiadają również niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze. Mogą to być bakterie żółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, a nawet cholery. Zawierają również jaja robaków pasożytniczych, takich jak tasiemce. Stałym elementem ścieków komunalnych jest pałeczka okrężnicy, znana pod nazwą Escherichii coli. Jest to bakteria, która sama nie stanowi większego zagrożenia dla człowieka, lecz jeżeli występuje w ściekach, jest wskaźnikiem obecności czynników wywołujących tyfus, dur brzuszny lub nawet dyzenterię. Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód ściekami bytowymi jest poważnym zagrożeniem higienicznym oraz bakteriologicznym.

– przemysłowe, czyli charakteryzujące się powstawaniem w zakładach produkcyjnych i usługowych w wyniku działania różnych procesów technologicznych.

Mogą one powstawać w wyniku otrzymywania, uszlachetniania i przeróbki surowców. Ilość i rodzaj ścieków przemysłowych jest zależny od rodzaju przedsiębiorstwa, ale również od technologii produkcji, czy też na przykład ilości zużywanej wody. Najwięcej zanieczyszczeń spowodowanych jest działalnością przemysłu górniczego, metalurgicznego, elektromaszynowego, włókienniczego, chemicznego, paliwowo-energetycznego, celulozowego, garbarskiego oraz spożywczego. To właśnie te dziedziny przemysłu, na skutek działań propagujących ekologię, są szczególnie i restrykcyjnie badane pod względem ochrony środowiska. W skład ścieków przemysłowych wchodzą nie tylko (jak w przypadku ścieków komunalnych) zanieczyszczenia organiczne, nieorganiczne, ale również różnego rodzaju pyły. Nieorganiczne zanieczyszczenia rozpuszczalne to między innymi sole mineralne, które wpływają na właściwości chemiczne wody, w tym kwas siarkowy, który dostaje się na powierzchnię ziemi i do wód w postaci kwaśnych deszczy. Są to również toksyczne sole metali ciężkich, które działają zabójczo na wszystkie organizmy żywe.
Dlaczego ścieki są niebezpieczne i trzeba je oczyszczać?

Dlaczego trzeba oczyszczać ścieki?
– nieczyszczone ścieki zagrażają środowisku naturalnemu (szczególnie narażone są wody powierzchniowe i głębinowe będące źródłem wody pitnej dla ludzi i zwierząt);
– nieczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia, a czasami nawet dla życia człowieka;
– ze względów estetycznych: nieczyszczone ścieki są źródłem nieprzyjemnych zapachów w tym także toksycznych gazów;
– w polskich warunkach zagrażają zanieczyszczeniem bardzo ograniczonych zasobów wodnych.

Ogólnie oczyszczalnie ścieków możemy podzielić na:
przydomowe, które pozwalają oczyścić ścieki pochodzące z jednego lub kilku gospodarstw domowych (oczyszczanie następuje bezpośrednio w gospodarstwie);
lokalne, które oczyszczają ścieki pochodzące z kilku lub kilkunastu gospodarstw domowych, wówczas ścieki doprowadzane są wspólną siecią kanalizacyjną do oczyszczalni;
zbiorcze, które pozwalają oczyścić ścieki pochodzące z całych wsi lub nawet grupy wsi. Ze względu na koszty budowy sieci kanalizacyjnej budowane są przede wszystkim na terenach o zabudowie zwartej.

Źródło:
1. www.giswnauce.pl/
2. www.ztch.umcs.lublin.pl
3. www.chspwik.pl
4. https://thumbs-prod.si-cdn.com/68DE1b8Kegvw1D7uhehppyHuNzg=/800×600/filters:no_upscale()/https://public-media.smithsonianmag.com/filer/37/80/37803ca1-fae6-4be3-8d18-c5cc900d06b6/1sewage-water-reveals.jpg

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies