Dzień po obchodach 30. rocznicy pierwszych demokratycznych wyborów w Polsce odbyła się pierwsza po zdjęciu obostrzeń stacjonarna sesja rady gminy Dobrzeń Wielki. W obradach udział wzięli wszyscy radni.

Sesja Rady Gminy Dobrzeń Wielki odbyła się ponownie w budynku Urzędu Gminy. W ubiegłym miesiącu radni obradowali zdalnie, aby ograniczyć bezpośredni kontakt. Tym razem zgodnie z panującymi wytycznymi sanitarnymi radni powrócili do stacjonarnego trybu przeprowadzenia posiedzenia.

Wysłuchali wójta i wprowadzili kilka zmian do budżetu

Wójt Piotr Szlapa przedstawił swój comiesięczny raport z pracy. Podkreślił jednak, że z powodu epidemii wykaz wyjazdów i spotkań służbowych jest mniejszy. Pomimo wielu obostrzeń wciąż pracuje jednak Urząd Gminy, który przyjmuje wszystkich petentów i realizuje swoje zadania.

W maju zajmowano się cząstkowymi remontami dróg: ul. Kwaśna w Chróścicach i ul. Dworcowej w Dobrzeniu Wielkim. Weryfikowano również poprawki nanoszone na warunkowo przyjęte drogi, których remonty miały miejsce w zeszłym roku. Podpisana została umowa na remont ul. Korfantego. Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Włodarz spotkał się z przedstawicielami firmy z Warszawy, którzy są zainteresowani kupnem działki na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Inwestorzy chcieliby wybudować firmę, która zatrudniłaby docelowo 10-20 osób. Odbyło się także spotkanie z pracownikami firmy fotowoltaicznej.

W trakcie jest przetarg na termomodernizację Gminnego Ośrodka Kultury. Niebawem nastąpi wyłonienie wykonawcy, który zajmie się wykonaniem całościowego ocieplenia, otynkowania i niezbędnego zakresu robót.

Radni pod głosowanie poddali tylko dwie uchwały, które dotyczyły wprowadzenia zmian do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej gminy. W związku z nadwyżką budżetową w kwocie 86 700 zł z lat poprzednich dokonano kilku przesunięć finansowych. Zwiększone zostały wydatki na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej na kąpielisku Balaton oraz jej następne wykonanie. Linia zasili kontener sanitarny, zjeżdżalnię i wiaty. Wymieniona zostanie wykładzina na schodach w budynku przedszkola w Chróścicach za kwotę 9 200 zł. Zwiększono plan dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola dla dzieci z autyzmem w Kup. OSP Dobrzeń Wielki otrzymało zwiększoną o 8 500 zł dotację na dostawę i montaż zjeżdżalni wodnej na kąpielisku.

Koronawirus jest na terenie gminy Dobrzeń Wielki 

Obecnie w gminie Dobrzeń na kwarantannie przebywa 25 osób (Chróścice – 15, Dobrzeń Mały – 2, Dobrzeń Wielki – 8, Kup -0). Dotychczas wirusa SARS-CoV-2 wykryto u pięciu mieszkańców, wśród nich jeden mężczyzna zmarł. Włodarze gminy nieustannie czuwają i kontroluję sytuację epidemiologiczną w swoich miejscowościach.

Swoją działalność wznowiły już w dozwolonym przez obostrzenia trybie placówki oświatowe. Z opieki przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej korzysta bardzo mały procent dzieci, pomimo tego prowadzona jest dla nich opieka. Wstrzymana do odwołania jest możliwość przeprowadzenia konkursów na dyrektorów szkół. Gmina musi dostosować się do wprowadzonego przez Ministerstwa Oświaty rozwiązania.

Wielu przedsiębiorców z terenu gminy zawnioskowało o umorzenie lub przełożenie części opłat związanych z prowadzeniem działalności. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie. Umarzane są niektóre koszty oraz raty.

Dyrektor Piotr Szafrański kieruje GOK-iem już prawie pół roku

Podczas sesji wystąpił również dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim – Piotr Szafrański. Dyrektor na początku przedstawił w skrócie, działania ośrodka podczas ostatnich miesięcy.

– Gdyby nie panująca w naszym kraju epidemia, zgodnie z kalendarzem w gminie Dobrzeń Wielki w miesiącach marzec – grudzień zorganizowano by, aż 81 wydarzeń kulturalnych. Jest to  wynik wielu spotkań z sołectwami, ochotniczymi strażami pożarnymi, stowarzyszeniami i innymi aktywnymi mieszkańcami – mówił Piotr Szafrański, dyrektor GOK.

W Ośrodku Kultury przeprowadzono też inwentaryzację książek, w liczenie zaangażowała się cała kadra. Z „ręki do ręki” przeszło ta aż 78 188 woluminów. Z okazji Dnia Kobiet odbyła się pierwsza, biletowana impreza, która cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Jak się okazuje Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim jako jeden z pierwszych w województwie wprowadził zajęcia online. Placówka prężnie działa online, transmisje live, warsztaty wirtualne i wiele, wiele innych, Okoliczne media również opisują działalność kulturalną w Dobrzeniu Wielkim.

Zmianom uległ wygląd strony internetowej ośrodka, zgodnie z wolą mieszkańców wybrano też nowe logo Domu Kultury. W międzyczasie dobrzeński ośrodek napisał kilka projektów, m.in. „Zbuntowani tacy sami”. Celem programu jest wzmocnienie współpracy między osobami niepełnosprawnymi a pełnosprawnymi.

30.rocznica pierwszych wyborów do rad gmin

W związku z wczorajszym (27 maja) Dniem Samorządu Terytorialnego wójt Szlapa przybliżył historię i skład wszystkich dotychczasowych rad gminy, ich przewodniczących oraz wójtów. Szlapa podziękował poprzednikom za pracę na rzecz gminy Dobrzeń Wielki oraz odczytał otrzymane życzenia. Słowa wdzięczności popłynęły także w kierunku sołtysów, działaczy, pracowników Urzędu. Włodarz pod koniec sesji przypomniał trudny dla mieszkańców rok 2016, w którym odebrano gminie kilka sołectw.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie studentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies