Radni gminy Dobrzeń Wielki głosowali dziś nad utworzeniem Szkoły Podstawowej nr 3. Na sali obecne były nauczycielki i dyrektorki dobrzeńskich placówek oświaty.

Informację w tej sprawie przekazała wicewójt, Irena Weber: – Dyskusja toczyła się od dawna. Szkoła nr 3 wejdzie skład zespołu szkół w Dobrzeniu Wielkim. Chcemy ją utworzyć ze względu na problemy, jakie stwarza likwidacja gimnazjów. Dzieci nie mieszczą się w budynku obecnej szkoły podstawowej, a już wkrótce dojdą uczniowie klas ósmych, co tylko spotęguje obecne problemy. Nie ma na co czekać, należy je rozwiązywać.

Inicjatywa wzbudzała emocje ze strony nauczycieli, którzy obawiają się o utratę pracy. Radny Rafał Kampa pytał o konsultacje i rozmowy z zainteresowanymi stronami. Wicewójt odparła, że utworzenie nowej szkoły jest wyłączną kompetencją Rady Gminy i nie wymaga odrębnych konsultacji społecznych.

Na wniosek radnego Kołodzieja głos zabrały również dyrektorki. Dorota Gajda-Szczegielniak, dyrektorka dobrzeńskiego liceum zwróciła uwagę na problemy, jakie występują po likwidacji gimnazjów.

– Część uczniów de facto nie jest naszymi uczniami [chodzi o klasy siódme – przyp. red], lecz jednocześnie to ja ponoszę odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Poza tym nie można przydzielać zastępstw do klas siódmych, bo nauczyciele nie mają z nimi kontraktu.

W Dobrzeniu Wielkim powstanie Szkoła Podstawowa nr 3

Gajda-Szczegielniak zapewniła, że wysoka jakość nauczania zostanie utrzymana. W wyniku likwidacji gimnazjów usunięto dziewięć oddziałów, zaś w wyniku utworzenia szkoły podstawowej dochodzi osiem. – To zapewni samodzielną działalność i uproszczenie wszystkich problemów związanych z wprowadzeniem reformy edukacji.

– Emocje są zrozumiałe, lecz w świetle likwidacji gimnazjów zostaliśmy postawieni przed faktem dokonanym. Przy okazji dziękuję, że ze względu na utworzenie szkoły zawieszony został pomysł utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – mówiła dyrektorka szkoły podstawowej, Gabriela Matyszok. Taką decyzję podjęto na osobnym spotkaniu z rodzicami i nauczycielami z udziałem pani wicewójt.

Przewodniczący Rady Gminy, Klemens Weber, podkreślał, że to środowisko nauczycielskie wraz z rodzicami powinni zatroszczyć się o to, by cały proces przebiegł sprawnie i rozwiązał obecne problemy.

Dyskusja przebiegła w spokojnej i niekonfliktowej atmosferze. Opinia Komisji Oświaty była pozytywna. Wszyscy radni byli „za”.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie