Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii.

W Kościele Katolickim to ruchome święto obchodzone jest na pamiątkę ustanowienia przez Jezusa Chrystusa sakramentów kapłaństwa i Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Ukoronowaniem tego dnia jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Triduum Paschalne. Możemy rozumieć triduum również jako trzy fazy odkupienia: ostatnia wieczerza, śmierć Chrystusa na krzyżu i złożenie w grobie oraz cud zmartwychwstania. W te dni poprzedzające Wielkanoc wierni na całym świecie w skupieniu i modlitwie przygotowują się na śmierć Jezusa Chrystusa, a następnie cud Zmartwychwstania Pańskiego.

W Wielki Czwartek przed południem w kościołach katedralnych biskupi odprawiają msze Krzyżma, podczas których księża z całej diecezji odnawiają przyrzeczenia kapłańskie. Święci się wtedy oleje używane przy udzielaniu sakramentów chrztu, bierzmowania i namaszczenia chorych. Wieczorem we wszystkich kościołach parafialnych odprawiana jest uroczysta msza Wieczerzy Pańskiej.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie