Zespół urządzeń i obiektów służących oczyszczaniu ścieków nosi nazwę oczyszczalni ścieków. Jej głównym zadaniem jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego, środowiska oraz zasobów czystej wody, z której w przyszłości będą korzystać następne pokolenia.

Podczas codziennych prac domowych, takich jak pranie czy mycie naczyń, zużywamy ogromne ilości wody, co powoduje powstanie olbrzymiej ilości ścieków, które muszą zostać oczyszczone.

Oczyszczanie ścieków to proces polegający na usuwaniu substancji szkodliwych (zanieczyszczeń), mające na celu jak największe zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko, a więc na wody powierzchniowe i glebę. Maksymalne oczyszczenie jest niemożliwe, jednak ścieki można oczyścić w ponad 90 proc. Technologia oczyszczania ścieków oparta jest na procesach mechanicznych i biologicznych, z możliwością chemicznego wspomagania.

W całym procesie, któremu poddawane są nieczystości z naszych domów, stosowane są trzy stopnie oczyszczania.

  • Pierwszy stopień nosi nazwę „oczyszczania mechanicznego”, podczas którego usuwane są zanieczyszczenia nierozpuszczalne – większe ciała pływające – przy pomocy krat i sit, ciężkie zawiesiny ziarniste – w piaskownikach, tłuszcze i oleje – w odtłuszczaczach, zawiesiny drobne – w osadnikach.
  • Drugi stopień, biologiczny, polegający na stosowaniu zespołu bakterii i pierwotniaków, które rozmnażając się w odpowiednich warunkach, rozkładają wszystkie substancje organiczne na m.in. tlenek węgla, wodę czy azotany. W czasie biologicznego procesu oczyszczania ścieków 45–80 proc. substancji szkodliwych ulega rozkładowi.
  • Trzeci stopień, chemiczny, to zobojętnianie wpływających do oczyszczalni substancji przy użyciu środków chemicznych.

Powstające podczas oczyszczania ścieków osady zostają poddane przeróbkom. Ich celem jest odwodnienie, ograniczenie ilości organizmów chorobotwórczych, a także stabilizacja, która zapobiega gniciu. Podczas trwania procesu powstaje produkt uboczny – biogaz. Po stabilizacji osad zostaje poddany mechanicznemu odwodnieniu za pomocą pras i wirówek lub jest suszony na poletkach osadowych. Następnie może być wtórnie wykorzystany jako nawóz.

Poniżej zamieszczamy przykładowy schemat oczyszczalni ścieków ze wskazaniem jej głównych elementów. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków

1. Budynek techniczny, w którym znajdują się urządzenia pierwszego stopnia oczyszczania ścieków: krata i piaskownik lub sitopiaskownik, prasa do odwadniania osadów oraz ewentualne urządzenia do dozowania substancji chemicznych.

2. Reaktory biologiczne – drugi stopień oczyszczania ścieków.

3. Osadniki wtórne, w których następuje oddzielenie osadu czynnego (bakterii i pierwotniaków) od oczyszczonych ścieków. Uzyskuje się wówczas klarowny ściek oczyszczony.

 

Źródła:

https://www.portalpomorza.pl/wiadomosci/36125,co-sie-dzieje-z-naszymi-sciekami

https://prodetan.pl/2015/11/19/oczyszczalnia-sciekow-w-zlochowicach/accamera_2/

 

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies