Wspieraj wolne media

Gmina Dobrzeń Wielki zdobyła pierwsze miejsce wśród gmin powiatu opolskiego w Rankingu Gmin Województwa Opolskiego oraz drugie wśród gmin województwa. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. 

Ideą Rankingu Gmin Województwa Opolskiego jest promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz dobrych praktyk stosowanych przez gminy. Analizie poddano kwestie zarządzania, strategicznego rozwoju, jakość życia mieszkańców i integrację lokalną. Dane, które były brane pod uwagę dotyczą 2020 i 2021 roku.

Do wyłonienia zwycięzców posłużyło aż 16 wskaźników, m.in. wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem, przyrost naturalny, odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej, wydatki na organizacje pozarządowe i kulturę, wyniki egzaminu ósmoklasistów, saldo migracji, liczba podmiotów gospodarczych, wskaźnik zadłużenia budżetu, finansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej, wydatki majątkowe i dochody własne.

Jest nam niezmiernie miło powiadomić Państwa, że gmina Dobrzeń Wielki zajęła w rankingu pierwsze miejsce wśród gmin powiatu opolskiego oraz drugie miejsce wśród gmin województwa opolskiego do 20 tyś. mieszkańców. Te wszystkie nagrody zawdzięczamy pracy wielu osób począwszy od pracowników urzędu gminy, jednostek podległych, placówek oświaty, naszych sołtysów, rad sołeckich, radnych gminy Dobrzeń Wielki, przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym Ochotniczych Straży Pożarnych, KGW „Dobrzenianki”, SKL „Talent” i wielu innych osób zaangażowanych w życie społeczne. To także przedsiębiorczość i gospodarność naszych mieszkańców oraz poczucie wspólnoty wpłynęły na uznanie naszej gminy.

Podkreślić jednak należy, że wszystkie działania gminy prowadzone są w ekstremalnej sytuacji, powstałej w wyniku podziału gminy w 2017 roku

Niezmiennie jednak staramy się zabezpieczyć odpowiedni poziom życia mieszkańców. Aktualnie stoimy przed bardzo ważnym zadaniem jakim jest przygotowanie strategii rozwoju gminy na lata 2022-2030, w której określimy kierunki działań. To czas bardzo ważnych decyzji, stąd tak istotna jest wzajemna komunikacja, współpraca i integracja.

Organizatorem wydarzenia było Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Opolu, a patronem honorowym Marszałek Województwa Opolskiego.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies