Wspieraj wolne media

Wywiad z wójtem gminy Dobrzeń Wielki. Piotr Szlapa opowiada o projektach, planach na przyszłość, inwestycjach oraz poprawie życia mieszkańców. 

Panie wójcie jakie projekty są planowane do realizacji w tym roku?

– Planów jest sporo. Są one jednak uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.  W tym miesiącu gmina Dobrzeń Wielki podpisała umowę z firmą „Polbau” Sp z o.o.  na przeprowadzenie modernizacji energetycznej budynku urzędu. Wykonawca ma dziewięć miesięcy na realizację prac. Głównym celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektu,  kosztów bieżących napraw i poprawa jakości infrastruktury służącej lokalnej społeczności. Budynek urzędu nie był remontowany od lat i praktycznie wszystkie instalacje są do wymiany, nie mówiąc o malowaniu pomieszczeń.

W harmonogramie przewidziano docieplenie fundamentów i wykonanie izolacji, docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki zewnętrznej, instalacji elektrycznej, CO, opraw oświetleniowych i montaż instalacji fotowoltanicznej. Roboty obejmują także remont pomieszczeń biurowych i sanitariatów. Koszt realizacji inwestycji opiewana kwotę 5.203.582,71 zł.

Na to zadanie udało nam się pozyskać kwotę 1.199.952 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz 1.133.306 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prace są już realizowane w budynku, w którym nadal pracują urzędnicy. Na czas remontu pierwszego piętra wszyscy pracownicy przenieśli się na parter budynku i do sali narad. Remont budynku i nasilająca się epidemia covid 19 wymusiła zmianę obsługi interesanta. Odbywa się ona teraz tylko na parterze budynku przy biurze podawczym. W związku z tym prosimy naszych mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość.

Rozmowa z Piotrem Szlapą – Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki

Wizualizacja budynku urzędu po remoncie.
Aut. Pracownia KG architekci Klaudia Gołębiowski

A co z poprawą bezpieczeństwa na drogach?

– Robimy wszystko, żeby poprawić bezpieczeństwo na drogach znajdujących się na terenie gminy Dobrzeń Wielki. Trzeba mieć jednak świadomość, że dopóki nie powstanie obwodnica Borek, Dobrzenia Małego i  Dobrzenia Wielkiego problemy będą narastać.

W ostatnich dniach zostało uruchomione dodatkowe oświetlenie na przejściach dla pieszych w miejscowości Dobrzeń Mały, przy drodze wojewódzkiej. Zadanie to ma strategiczne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa pieszych przy tej ruchliwej drodze. Planujemy także wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Dróg wybudowanie sygnalizacji świetlnej dla pieszych przy budynku Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wraz z urządzeniami pomiaru prędkości. Przewidywany koszt budowy sygnalizacji to 200.000 zł. 50 % tej kwoty pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Dodam, że problemy spowodowane zwiększającym się natężeniem ruchu drogowego, w tym wzrostem ruchu samochodów ciężarowych uaktywniły mieszkańców, którzy powołali Społeczny Komitet Dokończenia Budowy Obwodnicy miejscowości Opole-Borki, Dobrzenia Małego i Dobrzenia Wielkiego. Prezydium komitetu rozpoczęło już pracę i próbuje zwrócić uwagę decydentów i mediów na pogarszające się warunki życia przy drodze wojewódzkiej nr 454, w kierunku na Namysłów, a także utrudnienia w komunikacji ze stolicą regionu. Coraz więcej mieszkańców skarży się na pęknięcia budynków i drogi, hałas, smog, problemy pieszych z przejściem przez pasy i niemożnością wyjazdu z posesji czy potrącenia zwierząt. Partycypacja społeczna w rozwiązywaniu takich problemów jest niezwykle ważna.

Rozmowa z Piotrem Szlapą – Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki

Oświetlone przejście dla pieszych w Dobrzeniu Małym fot. Tomasz Chabior

Skoro mowa o mieszkańcach i ich potrzebach w zakresie poprawy jakości życia, proszę powiedzieć co jeszcze gmina robi w tej kwestii?

– Pracownicy Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczęli realizację projektów wspierających naszych niepełnosprawnych  i starszych mieszkańców oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ubóstwem lub borykającymi się z problemami wychowawczymi. Są to min.: „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka wytchnieniowa”, „Szkoła dla rodziców”,  pomoc żywnościowa czy budowa  Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Chróścicach.

Rozmowa z Piotrem Szlapą – Wójtem Gminy Dobrzeń Wielki

Wizualizacja Centrum Opiekuńczego w Chróścicach aut. Justyna Ruszczak

Pomoc żywnościowa to program  dla rodzin z terenu gminy Dobrzeń Wielki, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Z kolei Szkoła dla rodziców to cykl bezpłatnych spotkań dla osób, które maja problemy wychowawcze z dziećmi i chcą poprawić styl komunikacji z pociechami. To bardzo cenna inicjatywa wynikająca z coraz większej ilości problemów zgłaszanych przez rodziców, nauczycieli i same dzieci. Grupą, która będzie miała więcej wsparcia w tym roku są niepełnosprawni, osoby starsze i ich rodziny. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu ponad czterech milionów złotych z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 i Rządowego Programu Polski Ład.

Nie można też zapominać o pozostałych mieszkańcach:

Tak  gmina to przede wszystkim ludzie i ich aktywności, które przejawią się w różnych działaniach. Jesteśmy bardzo dumni z naszych stowarzyszeń, które angażują mieszkańców i wzbogacają życie społeczne. Podam przykład Koła Gospodyń Wiejskich, które realizuje wiele projektów na rzecz mieszkańców, w różnym wieku. Począwszy od spotkań prezentujących  lokalne tradycje i kulinaria po  warsztaty zielarskie promujące wykorzystanie ziół w pielęgnacji  zdrowia, urody i ekologicznym prowadzeniu gospodarstwa. Wykorzystanie naszych naturalnych zasobów, które mamy w przydomowych ogrodach, na łąkach nadodrzańskich i lasach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego jest wspaniałym powrotem do natury i tradycji. Dodam, że liderka Koła Gospodyń Wiejskich, Pani Gabriela Kollmann, otrzymała ostatnio tytuł Ambasadora Kultury, z czego jesteśmy bardzo dumni. Osoby, które chcą rozwijać swoje talenty i spotykać się w swoim gronie znajdują taką przestrzeń
w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie zarówno dzieci, młodzież jak i seniorzy mają swoje miejsce. Działania Gminnej Biblioteki Publicznej są również nie do przecenienia na tym polu.

Ostatnio dużo się mówi o nowych technologiach i cyberbezpieczeństwie

– Tak realizujemy też takie zadania.  Są to projekty pn. „Cyfrowa Gmina” i „Laboratoria Przyszłości” w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych na łączna kwotę 458.232 zł. Projekt „Cyfrowa Gmina” zakłada zakup sprzętu, usług i oprogramowania, który ma zabezpieczyć teleinformatyczne funkcjonowanie urzędu gminy, a także poprawić jego cyberbezpieczeństwo. Z kolei „Laboratoria Przyszłości” to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki zapewniający zakup sprzętu, który jest niezbędny do prowadzenia nowatorskich zajęć edukacyjnych w szkołach. Wyposażenie „Laboratoriów Przyszłości” będzie obowiązkowe od 1 września tego roku. Dzięki pozyskanej dotacji na zakup sprzętu, wydatek ten nie obciąży budżetu gminy.

Podsumowując początek roku co chciałby Pan przekazać mieszkańcom?

– Początek roku przyniósł nam czwartą falę epidemii, która destabilizuje nasze życie. Życzę wszystkim mieszkańcom dobrego zdrowia, cierpliwości i wytrwałości. Jednocześnie chciałbym prosić o wyrozumiałość podczas wizyt w remontowanym budynku urzędu gminy.

Patrząc na ilość i jakość realizowanych zadań trzeba otwarcie powiedzieć, że to jest również wielka zasługa radych, sołtysów i Rad Sołeckich gminy Dobrzeń Wielki. Bez ich wsparcia, pomocy i sugestii nie udałoby się tyle zrobić w tych trudnych czasach. Dziękuję za tą pomoc i proszę o dalsze wspólne działania.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Sekretarka, grafik, menadżer - w portalu Grupa Lokalna Balaton, a obecnie Opowiecie.info od 2016 roku. Prywatnie absolwentka kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej. Wyznaje w życiu zasadę "Nic nie dzieje się przypadkiem". Zawsze uśmiechnięta optymistka, dla której nie ma rzeczy niemożliwych, zarówno w pracy jak i życiu codziennym.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies