Gmina Pokój ostatnio zajmuje czołowe miejsca w niezależnych rankingach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim. Ostatnio w rankingu „Gmina Dobra do Życia”, w której badano jakość życia wszystkich gmin w Polsce, gmina Pokój zajęła pierwsze miejsce w powiecie namysłowskim.

„Gmina Dobra do Życia” to coroczny, ogólnopolski ranking Serwisu Samorządowego PAP, badający jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Zestawienie opracowane zostało przez prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk.

W styczniu ogłoszono gminę Pokój liderem zmiany w województwie opolskim wśród gmin do 20 tys. mieszkańców Ranking został zorganizowany przez Opolski Ośrodek FRDL. Ocenie poddano między innymi dochody własne gminy, a także wydatki na inwestycje.

W imieniu Pani Wójt Barbary Zając – nagrodę odbierała Joanna Ptaszek-Rekus sekretarz gminy, odpowiedzialna za inwestycje w gminie.

Z zadowoleniem przyjmujemy dowody uznania za działalność, którą podejmujemy każdego dnia, aby poprawiać jakość życia w naszej gminie. Gdy w 2006 roku Pani Wójt zaprosiła mnie do współpracy i wskazała, ze będę odpowiadać za m.in. inwestycje w budżecie gminy na ten cel mieliśmy 500 tys. zł. Zdawałam sobie sprawę, że do każdej gminnej złotówki muszę zdobyć co najmniej 50 groszy, żeby skutecznie poprawiać jakość życia mieszkańców: budować wodociągi, kanalizację, remontować i wyposażać szkoły, świetlice, drogi, itd. Od początku nastawialiśmy się na aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych. To bardzo stresująca praca. Z zespołem pracujemy często po godzinach pracując nad dokumentacją, wnioskami, rozliczeniami. To ogrom pracy, którą trzeba wykonać, aby pozyskać dofinansowanie, ogłosić postępowanie, wybrać wykonawcę, zrealizować prace i rozliczyć projekt. W tym momencie składam podziękowania za wyrozumiałość rodzinom pracowników i mojej również. Pracownicy, z którymi dane mi jest pracować rozumieją istotę pracy w małej gminie, w której praca nie kończy się o godz. 15:30. Musimy wykorzystywać każdą szansę na zdobycie środków. I tak od lat działamy.  Mieszkańcy widzą w efekcie wybudowaną drogę, dzieci uczestniczą w zajęciach, mieszkańcy spotykają się w świetlicach, a strażacy mają nowe samochody, seniorzy mają swoją siedzibę. Do tego umiejętnie prowadzona polityka fiskalna i dbanie o przedsiębiorców sprawia, że firmy szukają u nas terenów pod inwestycje. To również darmowe przedszkole dla dzieci i stwarzanie miejsc pracy dla kobiet.

To wszystko nie mogłoby się spełnić, gdyby nie konsekwencja w działaniu, pokazywanie swoim osobistym przykładem, że można, że trzeba…Zespół z którym współpracuję w Urzędzie Gminy Pokój czuje i rozumie potrzeby. Identyfikujemy problemy, szukamy rozwiązań i narzędzi do ich realizacji. Tymi narzędziami są środki europejskie, krajowe. Dlatego  szukamy montażu finansowego i partnerów do realizacji naszych projektów. Do naszych partnerów, z którymi współpracujemy np. w projektach parkowych należą gminy: Świerczów, Wilków, Murów, Lasowice Wielkie, Powiat Kluczborski, Powiat Namysłowski, uczelnie: Uniwersytet Opolski, PANS w Nysie, instytucje:  WUOZ w Opolu, WUP w Opolu

Lokalnie również inicjujemy oddolną współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie. Pomagamy naszym stowarzyszeniom i kołom gospodyń wiejskich. Z budżetu udzielamy pożyczek na zachowanie płynności finansowej w projektach realizowanych przez stowarzyszenia. Staliśmy się takim „lokalnym inkubatorem działalności obywatelskiej”. Inspirujemy i pomagamy w zakładaniu stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich. Współpracujemy z parafiami, we współpracy z nimi sięgamy po środki.To wszystko sprawia, że gmina Pokój postrzegana jest jako aktywna gmina. Siłą gminy są zaangażowani mieszkańcy, a siłą Wójta – Zespół.

*MATERIAŁ SPONSOROWANY GMINY POKÓJ
Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie