Wspieraj wolne media

Pod zgrabnym szyldem LOWE kryje się projekt edukacyjny dla osób dorosłych z terenu całej gminy. Chodzi o Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów.

LOWE będzie miał swoją siedzibę w pomieszczeniach sali gimnastycznej przy podstawówce w Zagwiździu. Działalność ośrodek będzie prowadził również w wybranych świetlicach wiejskich i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy.

– Gmina Murów jako jedna z 20 wnioskodawców na terenie Polski otrzymała grant na utworzenie i prowadzenie LOWE w ramach konkursu grantowego ogłoszonego przez Fundację Małopolska Izba Samorządowa z Krakowa – informuje Maria Kania, podinspektor ds. funduszy zewnętrznych w UG.

Głównym celem projektu jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych.

– Ośrodek pozwoli na kontynuację edukacji na różnych poziomach, w różnych dziedzinach, na stawianie i osiąganie celów czy radzenie sobie w różnych sytuacjach – wyjaśnia Maria Kania. – Są to umiejętności uniwersalne ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, potrzebne dla rozwoju wspólnot, w tym społeczności lokalnych i dla rozwoju osobistego. Należą też do nich tak cenne dziś umiejętności cyfrowe.

Start projektu przewidziany jest jeszcze w październiku, a jego działalność merytoryczna zostanie poprzedzona diagnozą, która pozwoli na dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb mieszkańców. – W tym celu organizowane są spotkania z sołtysami i mieszkańcami, aby móc możliwie najlepiej doprecyzować założenia szkoleniowe i warsztatowe. Oferta ośrodka będzie się zmieniać – kończy Maria Kania.

Dodajmy, że mieszkańcy będą mogli korzystać z oferty LOWE po tym, jak dzięki przygotowanym formularzom uczestnictwa zgłoszą chęć udziału w danym działaniu. Pierwszeństwo w korzystaniu z oferty przewidziano dla osób, które mają utrudniony dostęp do form edukacji osób dorosłych.

LOWE w Gminie Murów. Dowiedz się więcej

Pod koniec października wystartuje strona internetowa, która będzie poświęcona projektowi. Znajdą się tam informacje o aktualnej ofercie LOWE, jak i sposobach rekrutacji i możliwości współpracy przy tworzeniu oferty szkoleniowej. Link do strony internetowej pojawi się na stronie internetowej www.murow.pl oraz na gminnym profilu Facebooka.

Ponadto grant przyznano gminie w ramach projektu Nr POWR.02.14.00-00-1007/19 pn. „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2” wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacji Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły na www.murow.pl oraz na profilu gminy na FB.

Udostępnij:

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies