Sołtysi, członkowie stowarzyszeń, pracownicy gminy, emeryci i lokalni aktywiści gminy Pokój spotkali się dziś (30 września) w sali Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas przygotowanego seminarium mieli okazję do odkrycia potencjału turystycznego swoich miejscowości, rozmowy z ekspertami i poznania sposobów finansowania przedsięwzięć. 

W gminie Pokój drzemie ogromny potencjał turystyczny, czas go wykorzystać

Spotkanie poprowadziła Anna Jurczyk-Mierzejewska ze Stowarzyszenia Arkona z Byczyny.

Dziś rozmawiamy o turystyce społecznej, jest to jedna ze sfer, na które województwo opolskie stawia w rozwoju całej ekonomii społecznej, widząc w niej ogromny potencjał. To wszystkie te przedsiębiorstwa, dla których nie liczy się wyłącznie zysk, ale są bardzo skupione na pomaganiu innym. Dziś rozmawiamy o turystyce również dla osób potrzebujących, z niepełnosprawnościami, starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. To jest rodzaj turystyki dostępny absolutnie dla wszystkich – mówi Karolina Włodarska, Inspektor ds. ekonomii społecznej.

Uczestnicy seminarium dowiedzieli się co to jest turystyka społeczna, w jaki sposób jest postrzegana. Jakie rozwiązania stosują inne społeczności, zaangażowane w jej rozwój np. gmina Byczyna. Na bazie ich doświadczeń zobaczyli co można poprawić, w jaki sposób można dostosować turystykę lokalną, tak by stała się dostępna dla większego grona ludzi.

Cykl obejmuje 20 różnotematycznych seminariów, które organizujemy w różnych miejscach, ostatnio byliśmy w Łosiowie, Byczynie czy Nysie.  Prowadzimy je po to, aby pokazać potencjał różnych ciekawych miejsc Opolszczyzny – dodaje Karolina Włodarska.

W gminie Pokój drzemie ogromny potencjał turystyczny, czas go wykorzystać

Podmiotem ekonomii społecznej możemy nazwać każde stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne itp. Są to też inne organizacje działające w zakresie wspierania społeczności lokalnej, chociażby przez organizowanie festynów czy spotkań.

Mogliśmy się przekonać jak wiele mamy niewykorzystanych aspektów, chociażby położenie gminy czy nazwy miejscowości, jesteśmy też otoczeni pięknymi lasami. Nasz gmina jest gminą turystyczną, szczycimy się posiadaniem wspaniałego parku, na którego rewitalizację przekazywane są bardzo duże środki. Podczas warsztatów, słyszeliśmy opinie, że nasza gmina to nie tylko park, mamy tu wiele wspaniałych miejsc i niewykorzystanego potencjału. Weźmy dla przykładu miejscowość Paryż, można by wykorzystać jej nazwę i historię, stworzyć tu park miniatur, którego wisienką na torcie byłaby słynna Wieża Eiffla – mówi Tomasz Krystosek, radny gminy Pokój, prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Kopalina, pracownik Urzędu Marszałkowskiego.

Gmina Pokój perełką turystyki społecznej Opolszczyzny? Dlaczego nie!

Przede wszystkim widzimy tu potencjał turystyczny, gmina Pokój to jak sama nazwa wskazuje Pałac w Pokoju, który jest jedną z zaginionych pereł Opolszczyzny. Zaginioną nie przez zapomnienie, ale dlatego, że ten obiekt fizycznie już nie istnieje. Na spotkaniu wspomniałem również o stworzonym przez nas cyklu artykułów „Zaginione perły województwa opolskiego”, wśród nich znalazł się wspomniany pałac. A to nie wszystkie atrakcje gminy, dziś dowiedziałem się, że w Ładzy powstało koło gospodyń wiejskich, do którego należy ponad 45 członków, w tym mężczyzn, to pokazuje, że największy potencjał jest w ludziach i na takich warsztatach chcemy go odkryć – mówił Rafał Kampa, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, referat Integracji i Pomocy Społecznej.

Jak podkreśla Tomasz Krystosek, to spotkanie było bardzo potrzebne. Uczestnicy dostrzegali potencjał otaczających ich atrakcji turystyczny, jednak często brakowało im informacji gdzie i w jaki sposób można pozyskać środki, na realizację swoich pomysłów.

W kontekście nowej perspektywy unijnej, uda nam się pozyskać bardzo dużo środków, właśnie na rozwój ekonomii społecznej. Dziś szczególnie brakuje nam chociażby usług społecznych, jak np. niedawno stworzona usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego. Już teraz widzimy ogromne zapotrzebowanie, obecnie zatrudniamy około 100 takich kurierów i wiemy, że należy to rozwijać i kontynuować – dodaje Rafał Kampa.

Wszystkie zainteresowane osoby które chciałby dowiedzieć się więcej na temat rozwoju ekonomii społecznej w naszym województwie zapraszamy do kontaktu z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, dział Ekonomii Społecznej.

Seminarium z zakresu kluczowych sfer rozwoju pn. rolnictwo społeczne określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2022, przeprowadzone zostało w ramach projektu Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie