Dzięki działaniom rekreacyjno-sportowym w gminie Popielów pojawiła się mała infrastruktura. Są to: miejsca przystankowe Bike&Ride wraz z parkingiem dla rowerów przy ulicy Kamieniec w Popielowie oraz wiaty w Popielowie i w Stobrawie. Warto wybrać się na wycieczkę rowerową i skorzystać przy tym z nowo powstałej infrastruktury.

–  Zależało nam, aby dopełnić infrastrukturę rekreacyjną w naszej gminie, i by była ona dobrej jakości.– mówił Artur Kansy-Budzicz, zastępca wójta Gminy Popielów. – W miejscu, gdzie stanęły wiaty pojawią się wkrótce m.in. tablice edukacyjne promujące bioróżnorodność i oznakowane trasy rowerowe, z jakich można skorzystać w obrębie Stabrowskiego Parku Krajobrazowego. Będą one pomocne dla przyjezdnych, by mogli szybko odnaleźć swoją lokalizację, a także odkryć różne interesujące miejsca w gminie Popielów i nie tylko. Tym samym tablice dostarczą wielu informacji dotyczących walorów przyrodniczych i historycznych na terenie naszej gminy.

Miejsce przystankowe Bike&Ride wraz z parkingiem dla rowerów powstało dzięki
finansom z Unii Europejskiej. W tym wypadku zadanie zrealizowano w ramach projektu partnerskiego „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”.

– W ramach projektu partnerskiego „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski” Gmina Popielów zakończyła realizację II etapu ścieżek pieszo-rowerowych – wyjaśniła Irena Michno, Kierownik Referatu Budownictwa i Ochrony Środowiska w Gminie Popielów. – Projekt objął odcinek długości 2,02 km, który łączy miejscowości Popielów i Stare Kolnie oraz budowę oświetlenia, wraz z nasadzeniem drzew i powstaniem w Popielowie wiaty Bike&Ride na 10 stanowisk postojowych.

Całkowita wartość robót budowlanych zakończonego odcinka wyniosła: 3 382 500,00 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 1 691 250,00 zł, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 356 630,56 zł, zaś z budżetu gminy Popielów – 334 619,44 zł.

W ramach projektu „Stobrawska wstęga – ostoja bioróżnorodności – edukacja, rozpoznanie i ochrona” powstały dwie wiaty. Projekt realizowany jest przez Gminę Popielów wraz z Partnerami: Gminą Murów, Łubniany i Pokój. Dzięki realizacji projektu, zostaną wytyczone i oznakowane trasy rowerowe po Stobrawskim Parku Krajobrazowym (w sumie ok. 450 km). Powstanie także ciekawa baza edukacyjna, promująca lokalną różnorodność biologiczną oraz zintegrowana sieć tras edukacyjnych.

– Wszelkie działania rekreacyjno-sportowe na terenie naszej gminy są bardzo istotne, bo znacząco wpływają na jej dalszy rozwój – podkreśliła Monika Kopka-Jędrychowska, sekretarz Gminy Popielów. Projekt ,,Stobrawska wstęga” promuje również bioróżnorodność i wytycza trasy rowerowe, gdzie powstają miejsca odpoczynku i rekreacji. Nowa infrastruktura przyda się w szczególności osobom, które korzystają z tras rowerowych. Poza tym to dopiero początek działań, jeśli chodzi o realizację projektu. 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 3 279 060,90 zł, zaś kwota dofinansowania 2 787 201,76 zł.

fot. Milena Skóra

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Studentka Public Relations na Uniwersytecie Opolskim. Interesuje się muzyką, chętnie czyta książki rozwojowe. Wolny czas spędza również na macie, ćwicząc jogę.