Dążenie do samowystarczalności energetycznej i gotowe rozwiązania na optymalizację kosztów energii elektrycznej głównym tematem II Forum Praktyków Biznesu w Kamieniu Śląskim.

 II Forum Praktyków Biznesu w Kamieniu Śląskim

27 października 2023 MEB Group wraz z Business Centre Club zorganizowali w Kamieniu Śląskim II Forum Praktyków Biznesu pt. Dążenie do samowystarczalności energetycznej poprzez OZE, magazyny energii i technologie wodorowe. Wydarzenie skierowane było głównie do przedsiębiorców, którzy w dobie wciąż rosnących cen za energię elektryczną stoją przed dylematem, jak obniżyć galopujące koszty funkcjonowania firmy.

W Forum wzięli udział specjaliści branży OZE, inwestorzy, finansiści i naukowcy, którzy podczas swoich prelekcji – na przykładzie referencyjnych obiektów funkcjonujących w formule ZERO GRID EXPORT- wskazali uczestnikom wydarzenia pragmatyczne rozwiązania na optymalizację procesów biznesowych  poprzez  zastosowanie przemysłowych magazynów energii, a także przedstawili ekonomiczne korzyści zastawania rozwiązań optymalizujących koszty jej zużycia. Spotkanie było okazją do wymiany wiadomości i doświadczeń specjalistów branży i praktyków. Obecni na spotkaniu byli również wybitni przedstawiciele uczelni wyższych, m.in. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i samorządów.

II Forum Praktyków Biznesu w Kamieniu Śląskim

 

To właśnie w Kamieniu Śląskim firma MEB Group w 2019 roku utworzyła niezależną energetycznie Zieloną Wyspę Energetyczną, czyli farmę fotowoltaiczną połączoną z bateryjnym magazynem energii w technologii jonowo-litowej na potrzeby sanktuarium św. Jacka i kompleksu rehabilitacyjnego. Dzięki temu przez ok. 9 miesięcy w roku obiekty należące do kompleksu są samowystarczalne energetycznie.

Podczas forum uczestnikom przedstawiono rozwiązania, które mogą stać się kluczowym czynnikiem dynamicznego rozwoju ich firmy oraz zwiększyć efektywność działań, poprawić rentowność, a w rezultacie zwiększyć zyski. Przede wszystkim skupiono się na działaniach, które przyczynią się do zwiększenia absolutnej niezależności energetycznej firm oraz bezpieczeństwa ich funkcjonowania. Firma MEB Group jako leader w zakresie kompleksowego dostarczania technologii OZE, magazynowania i zarządzania energią,  dysponuje światowymi rozwiązaniami w tym temacie.

Punktem kulminacyjnym spotkania było podpisanie przez Prezesa MEB Group Damiana Koziola oraz Burmistrza Gminy Ujazd Huberta Ibroma listu intencyjnego o współpracy. MEB Group stał się partnerem technologicznym rozwoju Stefy Aktywności Gospodarczej Ujazd i odpowiedzialny będzie za wdrożenie na jej terenie nowoczesnych technologii odnawialnych źródeł energii, magazynów energii oraz technologii wodorowych. SAG Ujazd to strefa ekonomiczna o ogromnym potencjale, zlokalizowana przy ważnym węźle autostradowym A4. Nieustannie powstają tam nowe zakłady i miejsca pracy. Na terenie gminy działa powołany do życia klaster energetyczny, w którym docelowo działać ma nawet 42 MWp mocy farm fotowoltaicznych i również magazyny energii od MEB Group. Burmistrz Ibrom podkreśla, że dąży do stania się przez gminę Ujazd pierwszym samowystarczalnym energetycznie samorządem.

Forum praktyków zakończyło się wizytą studyjną na terenie Zielonej Wyspy Energetycznej przy Silesiacum Sebastianeum – zwiedzaniem farmy fotowoltaicznej i magazynu energii.

*Materiał partnera

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Zawsze Pewnie, Zawsze Konkretnie