Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zainicjowało nowatorski program skierowany do rodzin zastępczych i ich podopiecznych. Centrum Nauki i Eksperymentów w Opolu zaprosiło uczestników do udziału w wyjątkowych zajęciach, które połączyły edukację z zabawą, wprowadzając dzieci i ich opiekunów w zaczarowany świat nauki i eksperymentów.

Na finiszu ferii odbyło się spotkanie, które otworzyło drzwi do świata wiedzy, zachęcając do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez naukę i rozbudzanie ciekawości. Uczestnicy mieli okazję nauczyć się programowania robotów, poznali zasady segregacji odpadów, odkrywali przyrodnicze niespodzianki pod mikroskopem. Zajęcia w pracowniach sensorycznych, układanie klocków i wiele innych aktywności wzbudziły entuzjazm zarówno dzieci, jak i dorosłych.

– Pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Planowane są kolejne spotkania – zapowiada Iwona Rejnhard, dyrektor PCPR. – Dzięki nawiązanej współpracy z Centrum Nauki i Eksperymentów w Opolu, rodziny zastępcze będą miały regularną możliwość uczestniczenia w inspirujących zajęciach edukacyjnych. Spotkanie to miało również na celu integrację rodzin zastępczych, co jest szczególnie ważne w kontekście funkcjonowania i wsparcia dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W Polsce, jak i w powiecie opolskim, obserwuje się niedobór rodzin zastępczych, zarówno spokrewnionych, jak i niespokrewnionych. Obecnie w powiecie funkcjonuje ponad 100 rodzin zastępczych różnego typu, jednak potrzeb jest znacznie więcej.

PCPR w Opolu zachęca osoby, które chciałyby zostać rodzicami zastępczymi zachęcają do kontaktu, by uzyskać więcej informacji, rozwiać wątpliwości, dowiedzieć się jak będą wspierani. PCPR oferuje kompleksowe wsparcie i szkolenia dla przyszłych rodziców zastępczych, żeby mogli dobrze sobie radzić w tej roli.

Opolskie PCPR szuka dla dzieci rodzin zastępczych w całej Polsce. Często bezskutecznie, szczególnie gdy chodzi o najmłodsze dzieci, które nigdy nie powinny trafić do domu dziecka.

Te dzieci to nie tylko sieroty. Są to głównie dzieci zaniedbane we własnych rodzinach, z różnych przyczyn. Czasami dzieci trafiają do pieczy zastępczej w wyniku alkoholizmu lub narkomanii rodziców. Zdarzają się także rodziny niewydolne opiekuńczo z powodu choroby psychicznej, czy niewystarczającego przygotowania do pełnienia roli rodziców.

By zostać rodziną zastępczą, trzeba oczywiście przejść cykl szkoleń. Nie każda rodzina się do tego nadaje. Najważniejsze, by dawała rękojmię dobrej opieki i dobrego wychowania dzieci. Ostatecznie psycholodzy i pedagodzy określają, czy dziecko może trafić do konkretnej rodziny.

Rodzice zastępczy muszą się wykazać niekaralnością. Większość osób, które zgłaszają się do PCPR, spełnia wszystkie warunki

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27
45-005 Opole

Telefon: 77 44 20 504
Faks: 77 44 10 505
E-mail: pcpropole@pcpropole.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek – 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

 

Fot. Dominika Komar

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.