– Dobiega końca kolejna z kilku tegorocznych inwestycji drogowych w powiecie opolskim – poinformował starosta opolski Henryk Lakwa. Mowa o budowie ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku między Dąbrową a Sokolnikami. 

Całość kosztuje 1,9 mln zł. Gmina Dąbrowa dołożyła 80 tys. zł na dokumentację. Zostały już wykonane wszystkie roboty głębokie, czyli poszerzenie jezdni, kanalizacja oraz roboty związane z ułożeniem krawężnika i podbudów. Pozostałe prace to wykonanie podbudowy ścieżki, dalej – wykonanie nawierzchni, która – żeby zamknąć się w kosztach – miała być wykonana na połowie jezdni, ale udało się zdobyć dodatkowe fundusze na wykonanie jej na całej szerokości. Poprawi to bezpieczeństwo w ruchu pieszych i pojazdów.

Inwestycje drogowe to tradycyjnie najpoważniejszy punkt w inwestycyjnych planach  powiatu. W tym roku zrealizowano już zaplanowaną  rozbudowę dróg w miejscowości Domecko (koszt w 2022 roku – 3,3 mln zł, w tym dofinansowanie pozyskane przez powiat z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 2,1 mln zł), zakończono drugi etap przebudowy drogi powiatowej w Goszczowicach, polegająca przede wszystkim na budowie chodnika (koszt – 601 tys. zł), wybudowano także i oddano do użytku kładkę pieszo – rowerową w Turawie (koszt w 2022 – ponad 2,8 mln zł, w tym ponad 1,8 mln zł to pozyskane przez powiat dofinansowanie z RIFL.

Realizowana jest rozbudowa drogi na odcinku Chróścina – Polska Nowa Wieś od skrzyżowania z drogą wojewódzką (koszt w 2022 r. – 7,2 mln zł, pokryje go w całości dofinansowanie pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych). Przekazano także plac budowy na przebudowę mostu w Ozimku.

Inwestycje drogowe w powiecie opolskim

Fot. Monika Kluf

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Dziennikarz, publicysta, dokumentalista (radio, tv, prasa) znany z niekonwencjonalnych nakryć głowy i czerwonych butów. Interesuje się głównie historią, ale w związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną jest to głównie historia wycinanych drzew i betonowanych placów miejskich. Ma już 65 lat, ale jego ojciec dożył 102. Uważa więc, że niejedno jeszcze przed nim.