Jednym z ciekawszych miejsc, które  trzeba odwiedzić zwiedzając Stobrawski Park Krajobrazowy są Karłowice. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1344 roku. Nazwa jej brzmiała ówcześnie Kertzendorf, a jej właścicielem był wtedy Czambor de Kertzendorf.

Początkowo miała charakter typowej ulicówki, z biegiem czasu ulegała jednak zmianom rozrastając się coraz bardziej w wieś o kilku ulicach, zwaną powszechnie wielodrożnicą. Z tych odległych czasów pozostał jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów w Karłowicach, a mianowicie zamek, który jest jednym z najlepiej zachowanych gotyckich zamków na Opolszczyźnie. Wzniesiony został w połowie XIV wieku przez ród von Tschammer. Wybudowano go na niewielkim wzniesieniu, nad brzegiem rzeki Stobrawy, na planie nieregularnego trapezu. Składał się z wysokich ceglanych murów obwodowych oraz domu mieszkalnego. Wjazd prowadził od zachodu. Przy bramie znajdowała się cylindryczna wieża stanowiąca główny czynnik obronny w razie zagrożenia. Świadczą o tym jej mury, które w przyziemiu mają grubość prawie 2,5 metra. Całe założenie otaczała nawodniona fosa.

Karłowice

W ciągu swojej kilkusetletniej historii zamek w Karłowicach miał wielu właścicieli i był kilkukrotnie przebudowywany. Mimo tych dziejowych przemian dotrwał do naszych czasów w całkiem przyzwoitym stanie. Zachował się gotycki obwód murów sięgający miejscami 6 m., do których dostawiono nowożytne budynki. Będąca główną dominantą XIV-wieczna cylindryczna wieża, nakryta stożkowym dachem, jest najcenniejszą pozostałością gotyckiej warowni. Jej zwieńczenie z półkolistymi oknami pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Dzięki podwyższeniu jej w XVI wieku, ma obecnie 25m wysokości. Warte uwagi są również budynek bramny z półkoliście zamkniętym przejazdem, prowadzącym na dziedziniec oraz barokowa kaplica z zachowanym sklepieniem kolebkowym z lunetami. Obecnie zamek jest niedostępny dla zwiedzających i można go zobaczyć jedynie z zewnątrz, istnieją jednak plany jego odrestaurowania i udostępnienia turystom.

Karłowice

Kolejną charakterystyczną budowlą w Karłowicach jest Kościół Parafialny pw. św. Michała Archanioła pochodzący z ok. 1500 r. Obecny, neogotycki styl został mu nadany w wyniku przebudowy jaka miała miejsce u schyłku XIX w. Z poprzedniego kościoła o konstrukcji szkieletowej zachował się jedynie ołtarz główny i dwa ołtarze boczne. Nieopodal świątyni odnaleźć można pozostałości cmentarza ewangelickiego.

Pisząc o Karłowicach nie można nie wspomnieć wybitnego naukowca-pszczelarza, księdza Jana Dzierżona, obdarowanego przydomkiem „Kopernik ula”. Jan Dzierżon (1811-1906) pochodził z powiatu kluczborskiego, z rodziny polskiego kmiecia. Po ukończeniu studiów teologicznych w 1835 roku zamieszkał w Karłowicach i został tu proboszczem. Jako pleban budował wiernych swymi kazaniami. Jego pogrzebowe i weselne przemówienia, mające swoisty ludowy charakter, trafiały nawet do innowierców. Ksiądz Jan Dzierżon bardzo szybko zdobył sobie zaufanie, a z czasem i głębokie przywiązanie swych parafian. Jako pierwszy wprowadził uprawę łubinu na piaszczystych gruntach wokół Karłowic i wkrótce w jego ślady poszli inni mieszkańcy. Światową sławę ksiądz Jan Dzierżon osiągnął jednak jako pszczelarz, podejmując badania nad zachowaniem i anatomią tych miododajnych owadów, które były jego życiową pasją. Jan Dzierżon był autorem wielu cennych prac dotyczących pszczelarstwa, konstruktorem ula o ruchomych plastrach oraz odkrywcą dzieworództwa  u pszczół. Właśnie to odkrycie przyniosło mu sławę w całej Europie. W pobliżu opisywanego wcześniej kościoła, przy ul. Kościelnej 7, można zobaczyć pochodzący z 1864 roku dom, w którym ks. Jan Dzierżon przez wiele lat mieszkał. Pamiątką tego są dwie tablice informacyjne – niemiecka z 1925 roku oraz nowsza w języku polskim.

Karłowice

Wyjeżdżając z Karłowic w kierunku Kuźnicy Katowskiej, można podziwiać rosnące przy drodze kilkusetletnie dęby, będące pomnikami przyrody. Drzewa te należą do jednych z najokazalszych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. Trafić do Karłowic można kierując się zielonym szlakiem turystycznym.

Nieopodal Karłowic leży nieco zapomniana osada Wapienniki, która jest przysiółkiem Karłowic. Nazwa jej jest związana z występowaniem w tym miejscu wychodni margli i wapieni marglistych. Jest to duża ciekawostka geologiczna, gdyż są to najdalej na północny zachód wysunięte wychodnie tych skał w województwie opolskim, oddalone od ich zwartego występowania w rejonie Opola o ok. 25 km.

 

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies