W Dobrzeniu Wielkim trwa rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. Zgodnie z kontraktem realizacja tej inwestycji ma zakończyć się za dwa lata. Obecnie trwają tam intensywne prace budowlane. Montaż technologii rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Nowa oczyszczalnia z eko technologiąO  parametrach nowo budowanej oczyszczalni oraz  technologii, która będzie w niej zastosowana  rozmawiamy z  Beatą Wocką – Culic, technologiem  Uzdatniania Wody i Oczyszczania Ścieków w spółce Prowod.

Jaka technologia będzie zastosowana w nowej oczyszczalni ścieków?

– Nowa oczyszczalnia będzie oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną. Część biologiczna będzie składać się z dwóch ciągów technologicznych opartych o procesy biochemiczne zachodzące w osadzie czynnym o różnym stopniu napowietrzenia z możliwością redukcji związków biogennych.

Porównując starą i nową oczyszczalnię może Pani wskazać kluczowe różnice między nimi?

– Stara oczyszczalnia jest przeciążona hydraulicznie, to znaczy, że dopływa do niej więcej ścieków, niż jest w stanie oczyścić. Średniodobowa przepustowość istniejącej oczyszczalni  to 820 m³/dobę, a w 2016 roku średnia ilość dopływających na oczyszczalnię ścieków wyniosła 1640 m³/dobę. Przy takim przeciążeniu nie wykształca się odpowiedni osad czynny, a prawidłowy rozwój osadu czynnego, czyli bakterii i pierwotniaków jest warunkiem, aby przebiegało biologiczne oczyszczanie ścieków. Rozwiązania techniczne są przestarzałe. Zmodernizowana oczyszczalnia będzie oparta na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Będzie możliwe osiągnięcie odpowiedniej redukcji zanieczyszczeń, w tym związków biogennych, zgodnej z wymaganiami tzw. dyrektywy ściekowej.

Jaki wpływ będzie miała oczyszczalnia na ekologię?

– W ściekach oczyszczonych odprowadzanych z obecnej oczyszczalni do odbiornika, czyli rzeki Odry, są znacznie przekroczone dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń. W związku z przekroczeniami Spółka Prowod ponosi podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska. Zmodernizowana oczyszczalnia pozwoli oczyścić ścieki do wymaganego poziomu, umożliwi redukcję azotu i fosforu, nie będzie więc negatywnego oddziaływania na jakość wody w rzece Odrze. Sama oczyszczalnia, dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań, będzie miała znikomą uciążliwość dla środowiska naturalnego.  

Jakie będą parametry nowej oczyszczalni i na jaką ilość nieczystości jest zaprojektowana?

– Po przeprowadzeniu modernizacji średniodobowa przepustowość oczyszczalni wyniesie 2 000 m³/dobę, maksymalna dobowa przepustowość  dla pogody bezdeszczowej wyniesie 2500 m³/dobę. Maksymalny przepływ godzinowy to 250 m³/godzinę.

Dziękuję za rozmowę.

Nowa oczyszczalnia z eko technologią

Udostępnij:
Wspieraj wolne media

Skomentuj

O Autorze

Redaktor, dziennikarz, fotoreporter.

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 25 maja br. w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Na naszym portalu używamy np. plików cookies (stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Opowiecie.info i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu Opowiecie.info). Zgodnie z RODO dane osobowe to wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (w tym imię i nazwisko, czy adres zamieszkania, adres e-mail, czy adres IP, zapisywane w plikach cookies). Administratorem danych osobowych, pozyskiwanych przez portal informacyjny WWW.OPOWIECIE.INFO jest OPOWIECIE.INFO Joanna Kołodziej, ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki NIP: 7541544353, REGON: 381405173.

Zapewniamy, że wszelkie pozyskiwane dane przez portal informacyjny Opowiecie.info lub przez naszych zaufanych partnerów przetwarzamy tylko w zakresie, na jaki zezwala RODO:
– gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
– gdy wynika to z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi;
– gdy posiadamy dobrowolna zgodę użytkownika.
Odbywać się to będzie zawsze na podstawach prawnych, dopuszczalnych przez RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora – Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 mogą zostać przekazane przez administratora zaufanym partnerom, którzy będą mogli je przetwarzać wyłącznie we wskazanym celu i zakresie. Zgodnie z RODO każdy z Państwa kto udzielił lub udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, może ją w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo żądania dostępu do nich, ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ich przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO.

W związku z pełnieniem obowiązków administratora Państwa danych osobowych stosujemy zabezpieczenia oraz procedury pomagające w bezpiecznym przetwarzaniu danych, miedzy innymi: witryna i wszystkie aplikacje internetowe korzystają z bezpiecznego protokołu zabezpieczonego certyfikatem SSL.

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych przez Blacharstwo Samochodowe Import Export Łukasz Kołodziej z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim (zwane dalej Właścicielem), ul. Sokołów 3, 46-081 Dobrzeń Wielki, NIP: 754-13-75-270, REGON: 531127643 oraz naszych zaufanych partnerów, co związane jest z korzystaniem z treści na portalu WWW.OPOWIECIE.INFO, w celach marketingowych, analitycznych, w tym na ich przetwarzanie w plikach cookies i podobnych.  Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne.

Polityka prywatności   Polityka cookies